Open brief van Henk Klomp aan alle leden van de Eerste kamer de Staten Generaal

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . H. Klomp

U als kiezer van onze regering zal misschien interesse hebben in wat zij daarvan vinden

Beste bezoeker(ster) van deze website.

Op het verhaal wat U zojuist gelezen heeft, heb ik alle Eerste en Tweede Kamerleden per brief geattendeerd. (zie brief hieronder)

U als kiezer van onze regering zal misschien interesse hebben in wat zij daarvan vinden. Onder de brief ziet U een namenlijst van de kamerleden. Als U op hem / haar naam klikt ziet U de eventuele reactie.H.C. Klomp

Postbus 153
5670 AD NUENEN

Eindhoven, 20 november 2000.

Aan alle leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal
Binnenhof 22
2500 EA 's-Gravenhage


Geacht Kamerlid,

Enige tijd geleden heb ik U een postkaart toegezonden met de afbeelding van een publicatiebord voorzien van de tekst;

beloning fl 25.000 voor tip


  SINDS 1991 LIJDEN WIJ ONDER TERREUR VAN DE OVERHEID

  WIJ PRIJZEN DE ADVOCAAT DIE DIT VOOR HET GERECHT WIL BRENGEN

  WIJ VRAGEN DE MEDIA EERLIJKE INFORMATIE TE GEVEN AAN HET PUBLIEK


  Meer weten: www.sdnl.nl/klomp.htm

  Het lijkt mij aannemelijk dat u zich op de hoogte heeft gebracht over mijn belevenissen met de Nederlandse Overheid. Indien U van de informatie op mijn website nog geen kennis hebt genomen, verzoek ik U zeer dringend dat alsnog te doen.

  Ik houd mijn rug recht, maar er wordt mij door zoveel personen enorm veel onrecht aangedaan, dat ik Uw hulp hard nodig heb.

  Ik vraag U: Zou U mij willen helpen?

  Voor de openheid en zuiverheid plaats ik deze brief onder mijn verhaal op mijn website en reserveer alvast ruimte voor Uw reactie op deze brief.

  Hoogachtend,

  
  
  
  
  
  
  
  Uw reactie gelieve te richten aan;

  H.C. Klomp
  EINDHOVEN
  E-mail: hcklomp@yahoo.com
  Telefoon: 040-2810110 Faxnummer: 040-2982329


Tot op heden hebben 000 leden gereageerd

Lijst van eerste Kamerleden

Ing. J. Baarda
Ing. L.M. de Beer
Prof. Dr. M.L. Bemelmans-Videc
G. van den Berg
Ir. M. Bierman
Mr. M.E. Bierman-Beukeman toe Water
Drs. de Blecourt-Maas
W.T. de Boer
Prof. Dr. P.B. Boorsma
Ir. G.J.M. Braks
Mw. N.H. van den Broek-Laman Trip
Ir. C. Van Bruchem
Drs. D.J.D. Dees
T.R. Doesburg
Prof. Dr. A.H.M. Dolle
Mw. Prof. Dr. H.M. Dupuis
Dr. W.F. van Eekelen
Drs. H. Eversdijk
Mr. J.J.A.M. van Gennip
Dr. L. Ginjaar
Mr. Drs. R.C. Hessing
J.J. van Heukelum
Prof. Dr. E.M.H. Hirsch-Ballin
H. Hofstede
Mr. G. Holdijk
Mr. Drs. J.J.Tj. van den Hul-Omta
Mw. Drs. M.F. Jaarsma
A. de Jager
Dr. E.P. de Jong
Prof. Mr. E.C.M. Jurgens
Ir. N.G. Ketting
Mw. Prof .Mr.Dr. E.M. Kneppers-Heijnert
Mr. J. Kohnstam
Mr. F. Korthals Altes
Drs. J.J.M. van der Lans
Mw. J. van Leeuwen
Prof. Dr. W. Lemstra

Lijst van eerste Kamerleden

Drs. P.R.H.M. van der Linden
Mw. Mr. P.C. Lodders-Elfferich
Drs. P.J.H.M. Luijten
Mw. Dr. G. Lycklama a Nijeholt
Mw. M.C. Meindertsma
Mr. J.J.L. Pastoor
Drs. T. Pitstra
Drs. L.H.G. Platvoet
Mw. Mr. F. le Poole
Prof. Dr. Ir. R. Rabbinge
Mr. J. Rensema
Mw. F.M. Roscam Abbing-Bos
Prof. Dr. U. Rosenthal
Mr. R.F. Ruers
Drs. B. van Schijndel
Mw. Drs. J.A. Schoondergang-Horikx
Prof. Dr. Ir. E. Schuurman
E.H. Schuyer
J. Stekelenburg
Mr. W.F.C. Stevens
Mw. Mr. P. Swenker
Mw. Mr. I.y. Tan
Prof. Dr. J.C. Terlouw
Prof. Drs. E. van Thijn
Mw. Mr. Timmerman-Buck
M.J. Varekamp
Mw. E. ter Veld
Dr. K. Veling
Drs. J.P. de Vries
D. van Vugt
Drs. F.J.M. Werner
Prof. Dr. W.J. Witteveen
Prof. Dr. H.E.S. Woldring
Mw. D.J.B. de Wolf
Prof. Dr. D.J. Wolfson
Drs. M.A.M. Wöltgens
Mw. J.H. Zwerver

Tot op heden hebben 000 leden gereageerd

Lijst van Tweede Kamerleden

Akker, J.L. van den (CDA)
Albayrak, mr. N (PvdA)
Apostolou,drs. A (PvdA)
Ardenne-v/d Hoeven, AMA van (CDA)
Arib, drs. K (PvdA)
Atsma, JJ (CDA)
Augusteijn-Esser, MJ (D66)
Baalen, J.C. van (VVD)
Bakker, AD (D66)
Balemans, ERM (VVD)
Balkenende, prof.mr.dr. JP (CDA)
Barth, drs. MAM (PvdA)
Beek, WII van (VVD)
Belinfante, JCE (PvdA)
Berg, mr. dr. JT van den (SGP)
Biesheuvel, mr. PJ (CDA)
Bijleveld-Schouten, drs. AThB (CDA)
Blaauw, JD (VVD)
Blerck-Woerdman, mr. AM van (VVD)
Blok, drs. SA (VVD)
Boer, M de (PvdA)
Bommel, drs. H van (SP)
Buijs, drs. S (CDA)
Bussemaker, dr. M (PvdA)
Camp, mr.ing. WGJM van de (CDA)
Cherribi, O (VVD)
Cloe, DW de (PvdA)
Cornielje, C (VVD)
Crone, drs. FJM (PvdA)
Dankers, drs. LHJM (CDA)
Depla G.C.F.M. (PvdA)
Dijke, LC van (RPF)
Dijksma, SAM (PvdA)
Dijkstal, HF (VVD)
Dijsselbloem, ir. J.R.V.A. (PvdA)
Dittrich, mr. BO (D66)
Doel, M van den (VVD)
Duijkers, drs. MDFGM (PvdA)
Duivesteijn, A (PvdA)
Eisses-Timmerman, K (CDA)
Essers, M (VVD)
Eurlings, CMPS (CDA)
Feenstra, JJ (PvdA)
Geluk, JM (VVD)
Gent, I van (GroenLinks)
Gijzel, R van (PvdA)
Giskes, drs. FC (D66)
Gortzak, drs. W (PvdA)
Graaf, mr. ThC de (D66)
Haan, prof.dr. H de (CDA)
Halsema, drs. F (GroenLinks)
Hamer, drs. MI (PvdA)
Harrewijn, A. (GroenLinks)
Heemst, EP van (PvdA)
Hermann, dr. C (GroenLinks)
Herrebrugh, W (PvdA)
Hessing, ir. ELP (VVD)
Hillen, drs. JSJ (CDA)
Hindriks, drs. DV (PvdA)
Hoek, A van der (PvdA)
Hoekema, drs. JTh (D66)
Hoeven, MJA van der (CDA)
Hofstra, ir. PH (VVD)
Hoop Scheffer, mr. JG de (CDA)
Kalsbeek-Jasperse, mr. E (PvdA)
Kamp, HGJ (VVD)
Kant, dr. AC (SP)
Karimi, drs. F (GroenLinks)
Klein Molekamp, JH (VVD)
Knaap, C van der (CDA)
Koenders, drs. AG (PvdA)
Kortram, dr. LH (PvdA)
Kuijper, A (PvdA)
Lambrechts, drs. EDCM (D66)
Leers, drs. GBM (CDA)

Lijst van Tweede Kamerleden

Luchtenveld, mr. R (VVD)
Marijnissen, JGCA (SP)
Meijer, E (VVD)
Meijer, ThAM (CDA)
Melkert, drs. APW (PvdA)
Middel, drs. LP (PvdA)
Middelkoop, E van (GPV)
Molenaar, H. (PvdA)
Mosterd, dr. A (CDA)
Nicolaï, mr. drs. A (VVD)
Niederer, mr. J (VVD)
Nieuwenhoven, J van (PvdA)
Noorman-den Uyl, SEA (PvdA)
Oedayraj Singh Varma, T (GroenLinks)
Oplaat, GJ (VVD)
Orgü, F (VVD)
Oudkerk, drs. R (PvdA)
Oven, GJW van (PvdA)
Passtoors, mr WHJ (VVD)
Patijn, mr. M (VVD)
Poppe, RJL (SP)
Rabbae, M (GroenLinks)
Ravestein, F (D66)
Rehwinkel, dr. JP (PvdA)
Reitsma, drs. J (CDA)
Remak, mr. P (VVD)
Riet, NG van ´t (D66)
Rietkerk, TW (CDA)
Rijpstra, J (VVD)
Rosenmöller, P (GroenLinks)
Ross-van Dorp, drs. C (CDA)
Rouvoet, mr. A (RPF)
Santi, mr. U (PvdA)
Scheltema-de Nie, mr. O (D66)
Schimmel, drs. AJ (D66)
Schoenmakers, GB (PvdA)
Schreijer-Pierik, JMG (CDA)
Schutte, GJ (GPV)
Smits, JC (PvdA)
Snijder-Hazelhoff,mw. J.F (VVD)
Spoelman, LPM (PvdA)
Staaij, mr. CG van der (SGP)
Steenhoven, HJ van der (GroenLinks)
Stellingwerf, DJ (RPF)
Stroeken, ThJH (CDA)
Swart, A.H. (VVD)
Swildens-Rozendaal, mr. WJC (PvdA)
Terpstra, EG (VVD)
Timmermans, drs. F (PvdA)
Udo, MWCh (VVD)
Valk, drs G (PvdA)
Veer, ir. PK ter (D66)
Veldhuis, mr. AJ te (VVD)
Vendrik, drs. CCM (GroenLinks)
Verbugt, drs. PJL (VVD)
Verburg, G (CDA)
Verhagen, drs. MJM (CDA)
Visser-van Doorn, MCW (CDA)
Vlies, ir. BJ van der (SGP)
Vliet, drs. S van (D66)
Voûte-Droste, drs. H (VVD)
Vos, M (GroenLinks)
Vos, mr. OPG (VVD)
Vries, mr. BM de (VVD)
Waalkens, HE (PvdA)
Wagenaar, dr. M (PvdA)
Walsem, mr. J van (D66)
Weekers, mr. drs. FHH (VVD)
Weisglas, drs. FW (VVD)
Wijmen, mr.dr. PCE van (CDA)
Wijn, mr. drs. JG (CDA)
Wilders, G (VVD)
Wit, mr. JMAM de (SP)
Witteveen-Hevinga, drs. JC (PvdA)
Zijlstra, mr. M (PvdA)