Oproep aan "integere" rechters en officieren van Justitie om onrecht in het
rechtsbedrijf aan de orde te stellen. Meldt u bij het tribunaal op Eurostaete
 

De site Klokkenluiders is een initiatief gekoppeld aan het idee om inspreekrecht in de Tweede Kamer.
Voor landelijke, provinciale en gemeentelijke klokkenluiders biedt de SDN ruimte voor uw onthullingen !

         Ad van Rooij     Pamela Hemelrijk  Nico Burhoven Jaspers  Frits Veerman        
J. van Kessel         Toine van Bergen             Ir. L. Nevels                     Prof. P. Tak 
Toon v/d Linden               Rob Kahlman                     Ab Flipse                  Pierre Heijboer  
  Ad van Velsen              Henk Klomp                  Ir. Leo Nevels
Paul van Buitenen                Aad Bos                      Leo Verhoef                   Paul Ruys      
Harry Kerkhof           Arnold v/d Voort           Harry Teernstra             Paul Quekel    
  Hans Smolders             Sjaak Wijgerse                F. van Diemen             dr. F.J. Beukeveld
  Robert Verlinden        Richard Kluun             Annelies Derkxs            Perry vd  Elst      


Dossiers bij de NOS

 


Dossiers bij NOVA


Dossiers bij Zembla


Dossiers 2Vandaag

 


Vindt u onze inspanningen waardevol, en wilt u de volgende CD-rom meefinancieren?

Disclaimer