De pensioenen zijn sowieso betaalbaar met € 1100 miljard in kas. Waar is € 50,9 miljard gebleven in het Spaarfonds AOW?

CBS: Koopkracht van minima in 20 jaar 23 procent gedaald

Euroblunder . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Schulden bij ouderen ontstaan vooral door een te laag inkomen

Verbijsterend te zien hoe een PvdA socialiste draait en kronkelt naar het super-kapitalisme en het VVD-model van de sloop van de Wajong-regelingen; en zij schaamt zich er zelfs niet voor om de sociale chaos te verkopen als een 'kans' op werk voor de gehandicapten en minder valide jongeren met een uitkering op nu nog een leefbaar niveau. De duidelijke bedoeling is om een miljard te bezuinigen op de welvaart van de Wajongers en hen massaal in de pure armoede te dumpen met een povere bijstandsuitkering van iets meer dan de helft van wat zij nu ontvangen. Dat is een typisch voorbeeld van VVD-demagogie met abstracte boekhoudersmentaliteit, zonder enig begrip van hoe ons geld en geldsysteem in elkaar zit. Het bewijs daarvoor ziet u in de persconferentie met vice-minister-president Lodewijk Asscher over de structuur van de staatsschuld. Vraag zelf eens aan politici. (Klik op de foto voor verslag vanaf 15.15 minuten)

Wat bezuinigen betreft is er weinig veranderd in 20 jaar afbraak van de sociale bescherming

Luchtig gekeuvel over armoede Netwerk toont armoede in Rotterdam

    Middengroepen in de knel      Toenemende armoede bij werkenden  

Proficiat kabinet Balkenende     In hongerstaking tegen de armoede   

Wouter Bos onzichtbaar protestInspraakrecht in Kamer noodzaak      

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!

De terugkeer van de loonslaaf door bezuiniging op de sociale zekerheid
Voorstel voor 'n Kamermotie voor wetswijziging m.b.t. invordering van schulden
Armoede in België. Circa 1.500.000 Belgen leven op/onder de armoedegrens
Armoede in Nederland. Circa 2.475.600 Nederlanders leven op de armoedegrens
Aantal gezinnen verviervoudigd dat afhankelijk is van gratis voedselpakketten
Voedselbank Limburg-Zuid trapt op de rem: ruim 400 gezinnen op de wachtlijst
Stichting Vangnet om dalende huizenprijzen op te vangen
Ton Nuiten schetst een somber beeld m.b.t. de politiek en de media
Peter Oeloff vindt voedselbanken een grote schande
Robert Brockhus: De oorlog tegen de armen is nu echt begonnen
De oplossing voor het woningtekort en armoede is een stilstandsbelasting
De media komen nu pas over de brug met informatie over proces van verpaupering
Actualiteitenprogramma van Netwerk geef aandacht aan armoede in Rotterdam
Armoede van miljoenen Nederlanders eindelijk op tv
De misvatting in de discussie bij NOVA over noodzaak van bezuinigen
Zoeken bij de Woonbond geeft: Helaas niets gevonden voor "huurverlaging"
Martin Dessing pakt de staat aan wegens onderwaardering van de gulden
Minister de Geus zegt: "Hervorming van de sociale zekerheid biedt perspectief"
Commentaar op de presentatie van Kamerlid Blok (VVD) en de flat-tax
Consument houdt hand stevig op de knip en de burgers zijn blutgegraaid
Commentaar op de presentatie van Tweede Kamerlid Blok (VVD) van de flat-tax
Herstructurering Sociale Zekerheid met de wet Algemene Wet Inkomensvoorziening
Sociale prestatie van Nederland inclusief de AOW
Herstructurering Sociale Zekerheid met de wet Algemene Wet Inkomensvoorziening
Sociale prestatie van Nederland inclusief de AOW
Probeer de onderstaande quiz van de Raad van Kerken eens goed in te vullen
Geen kind is thuis zonder problemen
Grote groep ouderen in de schulden, incassobureau ziet veel stille armoede
Grondvest, Henry George en "Progress and Poverty"
Armoedecongres in Zwolle toont sociaal failliet van pers en politiek
Het harde sanctiebeleid dat sociale diensten krachtens de Wet Boeten
Gemeente Bergh redt minima uit isolement
Brood stelen uit noodzaak allang in de wet geregeld
Gemeente Bergh hoopt op navolging armoedebeleid
Het Armoededebat, wat is armoede? De omschrijving van het begrip armoede
Armoede in Nederland, veel gezinnen in de bijstand zitten in diepe armoede
CBS: Koopkracht van minima in 20 jaar 23 procent gedaald
Gemeente Leeuwarden: 'Werken levert vaak minder op dan uitkering'
Ongelijkheid in armoedebestrijding
Mars in Amerika voor economische mensenrechten, werkloosheid en sociale uitsluiting
Koopkracht, de fistel in het polder-koldermodel
Ministerie van Sociale Zaken speelt stommetje over koopkrachterosie minima
Vragen rond verarming en verrijking
Waarom stemden de saneringswijken massaal op Pim Fortuyn; dus rechts ??
Het cadeau van de minima voor de aflossing van de staatsschuld
Overdenkingen over de Amerikaanse maatschappijstructuur in het Engels
Wanneer vermelden de media de vindplaatsen van particuliere informatie?
SDN-rubrieken

Terug naar het begin

steun SDN op ING:  NL57 INGB  0000 NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: http://www.sdnl.nl/klijnsma.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: 06-17125374

Disclaimer