Kritisch landbouwberaad organiseert symposium

Werklozenbond . . Geld . . . Topics . . . . . SDN . . . Crisisdebat . . . Politiek . . . Werk

  KRITISCH LANDBOUW BERAAD


Nassaulaan 19
1815 GH Alkmaar
tel. 072-5118543
fax 072-5154089

Alkmaar, 17 januari 1997

uitnodiging


INTERNATIONAAL SEMINAR 14 EN 15 FEBRUARI 1997
"ZELFVOORZIENING, INKOMEN EN DUURZAAMHEID"


Het komende decennium staan een aantal belangrijke thema~s op de agenda van Europese en mondiale overheden, die verstrekkende gevolgen hebben voor boeren en boerinnen in Europa en ver daarbuiten. De Wereldhandelsorganisatie start rond de eeuwwisseling een nieuwe onderhandelingsronde over vergaande liberalisering van de wereldhandel. De landbouw speelt hierin een belangrijke rol. De Nederlandse landbouwminister van Aartsen heeft met de discussienota "Naar een gemeenschappelijk landbouwbeleid op langere termijn" een voorschot op de discussie willen nemen. Europees landbouwcommissaris Fischler heeft in een studie over de toekomstige toetreding van Midden- en Oost-Europese landen de perspectieven van de Europese landbouw uiteengezet. De teneur van beide nota's is een verdere liberalisering.

Het Kritisch Landbouw Beraad heeft haar teleurstelling uitgesproken in het onvoldoende uitwerken van alternatieven voor vergaande liberalisering. Een vrije wereldmarkt voor landbouwproducten is een politieke keuze. waarin belangen en alternatieven zorgvuldig dienen te worden afgewogen. Het Kritisch Landbouw Beraad organiseert daarom 14 en 15 februari een internationaal seminar onder de titel.

  Zelfvoorziening, Inkomen en Duurzaamheid

Met het seminar wil het Kritisch Landbouw Beraad samen met een aantal Europese boerenorganisaties, belanghebbende maatschappelijke organisaties en deskundigen de discussie over het toekomstige Europese landbouwbeleid verdiepen. De centrale vraag van het seminar is of een meer zelfvoorzienend Europa betere garanties biedt voor een redelijk inkomen van boeren en boerinnen en een duurzame landbouwproductie.

Het KLB vindt dat produceren voor de Europese markt een beter perspectief voor het inkomen en daarmee de werkgelegenheid is. Het KLB denkt ook dat produceren voor de vrije wereldmarkt en duurzame landbouw strijdig zijn. Vijf inleiders zullen de eerste dag op deze stellingen ingaan:

 • De heer Pieter ter Veer (Kamerlid voor D'66)

 • de heer Ad Oomen (Europees Centrum voor Beleid en Bestuur in Ontwikkelingslanden)

 • Mevrouw B.E. Valk (Directie Milieu, Kwaliteit en Gezondheid van het ministerie van LNV)

 • De heer Hilbrand Korver (melkveehouder)

 • Vertegenwoordiger van de Europese Commissie

De tweede dag vindt een verbreding van d discussie plaats. Maatschappelijke organisaties geven vanuit hun eigen invalshoek een visie op het perspectief van meer zelfvoorziening. Wat zijn de gevolgen voor de landbouw buiten Europa? Is het noodzakelijk dat ook andere continenten streven naar meer zelfvoorziening? Wat voor gevolgen heeft dit voor het gebruik van kunstmest en pesticiden? De inleiders van deze tweede dag zijn:

 • Mevrouw Irene Dankelman NOVIB)

 • De heer Joop de Koeijer Nederlandse Akkerbouw Vakbond)

 • De heer Jeroom Remmers (Stichting Natuur en Milieu)

 • De heer Gerrit Roos (Nederlandse Melkveehouders Vakbond)

Het seminar is openbaar. De tijden zijnde eerste dag van 13.00 tot 21.00; de tweede dag van 10.00 tot 15.00. Het seminar vindt plaats in het Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29 te Zwolle. Na afloop van de inleidingen kan het publiek vragen stellen en in discussie gaan met de inleiders. De heer Theo Vogelzang (Gelderse Milieufederatie) zal de discussie voorzitten. Tolken zullen de inbreng van buitenlandse deelnemers aan het seminar simultaan vertalen.

Wij hopen veel KLB'ers en andere belangstellenden te mogen verwelkomen. Voor meer informatie en voor opgave (i.v.m. maaltijden) kunt u contact opnemen met Johanna Schuurman (0294-251377) of het secretariaat. Opgave is mogelijk tot 7 februari. (doelstellingen KLB)