drs. E.J.H.M Hooymans van Justitie zendt Gerechtshoven, Rechtbanken
en Kantongerechten een brief inzake de Kinderbescherming I


Zwartboek Kinderbescherming . . . . . Info . . . . SDN St. Sociale Databank Nederland


    Onderdeel  directie secretariaat         bij beantwoording
  Contactpersoon  mevrouw S. de Vries          de datum en ons
      Datum  26 november 1997           kenmerk vermelden
   Ons kenmerk  LB 97/1305/APV
    Bijlage(n)  1
    Onderwerp  zittingsvertegenwoordiging


Macht is recht, een samenvatting van het Zwartboek kinderbescherming op internet:

Kinderdieven Wetteloze praktijken
Andere tijden Hoe wordt het raadsrapport geschreven?
De zaak Admiraal/Vermaas De zaak J. Zander
De zaak Jansen/Vermeulen De zaak J. Hop
Problemen met de Raad voor de Kinderbescherming, (gezins)voogdij-instelling of Bureau Jeugdzorg?
Bel 06-21943139 / E-mail: j.hop3@chello.nl