Macht is recht! Wie meer macht heeft, heeft meer rechten,
en eigent zich ongestraft meer rechten toe (Rene Diekstra 22-5-2000)


Zwartboek Kinderbescherming . . . . . Info . . . . SDN St. Sociale Databank NederlandMacht is recht, een samenvatting van het Zwartboek kinderbescherming op internet:

Kinderdieven Wetteloze praktijken
Andere tijden Hoe wordt het raadsrapport geschreven?
De zaak Admiraal/Vermaas De zaak J. Zander
De zaak Jansen/Vermeulen De zaak J. Hop
Problemen met de Raad voor de Kinderbescherming, (gezins)voogdij-instelling of Bureau Jeugdzorg?
Bel 06-21943139 / E-mail: j.hop3@chello.nl