Incest: Normen, willekeur en analyse onderzoek Raad vd Kinderbescherming (Justitie)


Zwartboek Kinderbescherming . . . . . Info . . . . SDN St. Sociale Databank Nederland

W e r k g r o e p   v r o u w   en   r e c h t
AMBONPLEIN 73 1094 PW AMSTERDAM
POSTBUS 93929 1090 EC AMSTERDAM
TEL: 020-66B4069 FAX: 020-6684371
ASN-BANK 50.86.46.022
E-MAIL CW101@XS4ALL.NL


Macht is recht, een samenvatting van het Zwartboek kinderbescherming op internet:

Kinderdieven Wetteloze praktijken
Andere tijden Hoe wordt het raadsrapport geschreven?
De zaak Admiraal/Vermaas De zaak J. Zander
De zaak Jansen/Vermeulen De zaak J. Hop
Problemen met de Raad voor de Kinderbescherming, (gezins)voogdij-instelling of Bureau Jeugdzorg?
Bel 06-21943139 / E-mail: j.hop3@chello.nl