LMT neemt maatregelen na vragen van J. Hop


Zwartboek Kinderbescherming . . . . . Info . . . . SDN St. Sociale Databank Nederland

    Onderdeel directie secretariaat        kenmerk en datum
  Contactpersoon drs. E.J.H.M. Hooymans       vermelden
Doorkiesnummer(s) 030 - 2 39 24 04
	  Datum 25 september 1997
   Ons kenmerk LB97/RvdK/728/EH-SV


Pagina 2


Problemen met de Raad voor de Kinderbescherming, (gezins)voogdij-instelling of Bureau Jeugdzorg?
Bel 06-21943139 / E-mail: j.hop3@chello.nl