President Hoge Raad wijst klacht over belangenverstrengeling af


Zwartboek Kinderbescherming . . . . . Info . . . . SDN St. Sociale Databank Nederland

 

Hoge Raad der Nederlanden

's-Gravenhage 11 maart 1998

Kenmerk : NO. 98-22/EvV/RK


postbus 20303 - 2500 KH 's-Gravenhage - Telefoon 070-3611311
Lange Voorhout 34, bezoekadres: Kazernestraat 52Macht is recht, een samenvatting van het Zwartboek kinderbescherming op internet:

Kinderdieven Wetteloze praktijken
Andere tijden Hoe wordt het raadsrapport geschreven?
De zaak Admiraal/Vermaas De zaak J. Zander
De zaak Jansen/Vermeulen De zaak J. Hop
Problemen met de Raad voor de Kinderbescherming, (gezins)voogdij-instelling of Bureau Jeugdzorg?
Bel 06-21943139 / E-mail: j.hop3@chello.nl