Bijbanenregister Arrondissement Middelburg

Rechtbank Middelburg - Arrondissementsparket Middelburg
Kantongerechten Middelburg - Terneuzen - Zierikzee

Bijbanenregisters . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <===> SDN . . . Jeugdzorg

Hoe onafhankelijk en integer is de rechter? De bijbanen geven inzicht!

Welkom op deze internetsite.

Bijbanenregisters van de Rechterlijke Macht op internet sloeg in als een bom op 18 november 1997 als resultaat van de samenwerking tussen drs. N.C. Burhoven Jaspers en J. Hop. De rechterlijke macht verbijsterd en dreigend met stappen achterlatend. Wat bezielt iemand om de bijbanenregisters van de rechterlijke macht op internet te zetten was de vraag die alle kinderrechters de volgende dag bezig hield op het Congres Kinderrechter 75 jaar. Deze vraag is simpel te beantwoorden. De aanleiding was het verzoekschrift van J. Hop voor een omgangsregeling met zijn kinderen. Daarnaast de belangenverstrengeling in de onderhavige zaak welke werd afgedekt door de rechterlijke macht. Ik verwijs naar de site kinderen.htm

Begin 1997 was de strijd die J. Hop voerde om inzage te krijgen in de bijbanenregisters van de gerechten los gebarsten. Intimidatie en weigering inzage werden afgewisseld door medewerking van integere rechtbank Presidenten en medewerkers die wel hun medewerking gaven om uitvoering aan de wet te geven. Dozen vol met correspondentie en aantekeningen zijn de stille getuigen van de strijd om de bijbanen van rechterlijke ambtenaren die Hop met de gerechten voerde. De media steunde de strijd van Hop door regelmatig over deze zaken te publiceren.

In de Tweede Kamer werden niet alleen kamervragen gesteld. In het plenaire debat van 28 januari 1998 (28.01.98 TK 47 3658) werden ook vragen gesteld aan de Minister van Justitie met betrekking tot weigering inzage danwel tegenwerking bij inzage in de bijbanenregisters en wordt Hop gesteund door het Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks.

April 1998 krijgt Hop erkenning van het Ministerie van Justitie door de constatering "dat de initiatieven en het onderzoek van Hop er mede toe bijdragen dat er verbeteringen zijn opgetreden in het functioneren van de recent in het leven geroepen registers nevenfuncties."

De gegevens die nu zijn of nog moeten worden gepubliceerd zijn afkomstig uit verschillen bronnen. De gegevens kunnen incompleet of verouderd zijn omdat blijkt dat bijbanenregisters bij de gerechten niet adequaat bijgehouden worden. De wetgever nog steeds geen wetgeving heeft gemaakt waarbij gerechten worden verplicht afschriften van bijbanenregisters op verzoek aan de burger te verstrekken. Rechterlijke ambtenaren met het niet opgeven van bijbanen ongestoord weg kunnen komen.

Als u merkt dat gegevens niet vermeld, incompleet of veranderd zijn dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen voor aanvraag of om gegevens naar mij toe te sturen om dit op het internet te zetten respectievelijk te corrigeren.

Deze site worden opgedragen aan klagende ouders die met de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht te maken krijgen en zich niet (langer) laten chanteren en vernederen door de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht maar misstanden in deze sector durven aan te klagen. Ik nodig hen uit mij helpen door een bijbanenregister bij een gerecht te adopteren en daar (regelmatig) gegevens over te schrijven en aan mij door te geven.

J. Hop.

Het heeft mij en degenen die mij hierin steunen veel tijd, werk en geld gekost om alle gegevens te verzamelen en voor u op internet te publiceren. Het overnemen van bijbanengegevens van deze site is daarom alleen toegestaan wanneer de bron wordt vermeld namelijk: Stichting Sociale Databank Nederland Internet kinderen.htm

Met vriendelijke groet,

J. Hop.

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Telefoon 0341-558356 Fax 0341-559395
E-mail johnhop@planet.nlBerg W.P.M. ter, rechter
geen opgave bijbanen gevonden 7/97 (klik kind-89)

Bergansius Adriaanse F.K.
geen opgave bijbanen gevonden 7/97 (klik kind-89)

Bode 't Hart J.C.
geen opgave bijbanen gevonden 7/97 (klik kind-89)

Bruin H., kantonrechter
geen opgave bijbanen gevonden 7/97 (klik kind-89)

Dries J.C. van den, kantonrechter-plaatsvervanger
geen opgave bijbanen gevonden 7/97 (klik kind-89)

Dekkers B.C.W.M., rechter-plaatsvervanger
geen opgave bijbanen gevonden 7/97 (klik kind-89)

Dijk S.M.J. van, rechter
geen opgave bijbanen gevonden 7/97 (klik kind-89)

Fibbe R.A., rechter-plaatsvervanger
geen opgave bijbanen gevonden 7/97 (klik kind-89)

Fransen J.H., rechter-plaatsvervanger
geen opgave bijbanen gevonden 7/97 (klik kind-89)

Genuit J.W., rechter-plaatsvervanger
geen opgave bijbanen gevonden 7/97 (klik kind-89)

Hartog H.I. den, rechter-plaatsvervanger
geen opgave bijbanen gevonden 7/97 (klik kind-89)

Jonge J.M. de
geen opgave bijbanen gevonden 7/97 (klik kind-89)

Lambooij L.P.J., rechter-plaatsvervanger
geen opgave bijbanen gevonden 7/97 (klik kind-89)

Wamel A. van, rechter
geen opgave bijbanen gevonden 7/97 (klik kind-89)

Warnink H., vice-president
geen opgave bijbanen gevonden 7/97 (klik kind-89)


  ARPS J.M.
Almelo kantonrechter-plaatsvervanger WNMI
Amersfoort kantonrechter
Middelburg rechter-plaatsvervanger WNMI
Terneuzen kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter Commissie gebiedsaanwijzing apotheekhoudende artsen in de Prov. Zeeland.
Kerkvoogd NH wijkgemeente Koorkerkgemeenschap Middelburg
Lid van de adviescommissie voorwaarden en tarieven van de NVM te Nieuwegein 250697


  BEGHEYN J.T.
Middelburg vice-president
Middelburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zierikzee kantonrechter-plaatsvervanger
Terneuzen kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid bestuur Vereniging voor Chr Onderwijs te Koudekerke
P Samenwerkingsverband weer samen naar school Walcheren te Vlissingen
Lid Bestuur St Kapel Hoogelande te Hoogelande
Lid Bestuur Ver CPA Middelburg
Lid stichtingsbestuur Hogeschool Zeeland te Vlissingen 7/97


  DOOREWAARD BOEKHOUT B.
Middelburg rechter-plaatsvervanger
Middelburg kantonrechter
Zierikzee kantonrechter-plaatsvervanger
Terneuzen kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat notarissen te Middelburg 7/97


  FIBBE R.A.
Middelburg rechter-plaatsvervanger
Middelburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zierikzee kantonrechter-plaatsvervanger
Terneuzen kantonrechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE GEDAAN


  GALAMA C.F.E.P.
Terneuzen kantonrechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE GEDAAN


  KLARENBEEK M.J.M.
Middelburg rechter-plaatsvervanger
Middelburg kantonrechter
Zierikzee kantonrechter-plaatsvervanger
Terneuzen kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ President v/h Middelburgse Kamerkoor 7/97


  MELENS A.L.R.
Middelburg rechter-plaatsvervanger
Middelburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zierikzee kantonrechter-plaatsvervanger
Terneuzen kantonrechter
BIJ
Lid Bestuur St. Moolenburg Bent
Plaatsvervangend lid Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Middelburg
Voorzitter Kamercommissie St. Clara Ziekenhuis te Rotterdam


  MEULENBROEK B.A.
Middelburg vice-president
Middelburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zierikzee kantonrechter-plaatsvervanger
Terneuzen kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter bestuur parochiële Caritas instelling te Middelburg
Plaatsvervangend Voorzitter scheidsgerecht Kon. Notariële Broederschap te Den Haag
Lid Bestuur St. Katholieke Noden te Hilversum
Voorzitter bisschoppelijk gedelegeerde bij de procedure inzake seksueel misbruik in pastorale relaties
RK kerkprovincie te Utrecht
Voorzitter begeleidingscommissie Dialoog van de Ned Bisschoppenconferentie te Utrecht
Lid Diocesaan Bureau voor geschillen te Rotterdam 7/97


  RECHTER E.N.J.H. de
Terneuzen kantonrechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE GEDAAN


  SCHUERING A.A.
Den Haag Hof raadsheer JA HOOFD
Middelburg kantonrechter-plaatsvervanger GEEN OPGAVE
Zierikzee kantonrechter-plaatsvervanger GEEN OPGAVE
Terneuzen kantonrechter-plaatsvervanger GEEN OPGAVE
Delft kantonrechter-plaatsvervanger JA
BIJ
Lid Rotary Club Rijswijk
Lid Raad van Advies van de stichting "Oud Morphy"
Lid Bestuur St Vrienden van het Leidsch Schaakgenootschap"
Lid Bestuur en competitieleider van de Kon. Ned. Schaakbond.


  VERHOEVEN B.J.R.P.
Middelburg vice-president
Zierikzee kantonrechter-plaatsvervanger
Terneuzen kantonrechter-plaatsvervanger
Middelburg co-vice-president 9697
BIJ
Plaatsvervangend voorzitter gebiedsaanwijzing van de wet op de geneesmiddelenvoorziening in de prov. Zeeland
Voorzitter St. Amici di Lucca te Utrecht
Voorzitter St. voor voortgezet onderwijs Goes 7/97


  VERMEULEN, Mw. M.A.
Middelburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zierikzee kantonrechter-plaatsvervanger
Terneuzen kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam vice-president
BIJ
GEEN


  WARNINK H.
Middelburg vice-president
Middelburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zierikzee kantonrechter-plaatsvervanger
Terneuzen kantonrechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE GEDAAN


  WITSIERS H.A. Mr. (RvdK)

Middelburg co-vice-president
Middelburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zierikzee kantonrechter-plaatsvervanger
Terneuzen kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter grondkamer Zeeland.
Redacteur Data Juridica
Plaatsvervangend voorzitter Raad van Discipline Den Haag
Plaatsvervangend voorzitter Kamercommissie IV De RvdK-directie Zuidwest 290797