Bijbanenregister Groningen

Rechtbank Groningen - Arrondissementsparket Groningen
Kantongerecht Groningen - Kantongerecht Winschoten - Kantongerecht Zuidbroek


Bijbanenregisters . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <===> SDN . . . Jeugdzorg

Hoe onafhankelijk en integer is de rechter? De bijbanen geven inzicht!

Welkom op deze internetsite.

Bijbanenregisters van de Rechterlijke Macht op internet sloeg in als een bom op 18 november 1997 als resultaat van de samenwerking tussen drs. N.C. Burhoven Jaspers en J. Hop. De rechterlijke macht verbijsterd en dreigend met stappen achterlatend. Wat bezielt iemand om de bijbanenregisters van de rechterlijke macht op internet te zetten was de vraag die alle kinderrechters de volgende dag bezig hield op het Congres Kinderrechter 75 jaar. Deze vraag is simpel te beantwoorden. De aanleiding was het verzoekschrift van J. Hop voor een omgangsregeling met zijn kinderen. Daarnaast de belangenverstrengeling in de onderhavige zaak welke werd afgedekt door de rechterlijke macht. Ik verwijs naar de site kinderen.htm

Begin 1997 was de strijd die J. Hop voerde om inzage te krijgen in de bijbanenregisters van de gerechten los gebarsten. Intimidatie en weigering inzage werden afgewisseld door medewerking van integere rechtbank Presidenten en medewerkers die wel hun medewerking gaven om uitvoering aan de wet te geven. Dozen vol met correspondentie en aantekeningen zijn de stille getuigen van de strijd om de bijbanen van rechterlijke ambtenaren die Hop met de gerechten voerde. De media steunde de strijd van Hop door regelmatig over deze zaken te publiceren.

In de Tweede Kamer werden niet alleen kamervragen gesteld. In het plenaire debat van 28 januari 1998 (28.01.98 TK 47 3658) werden ook vragen gesteld aan de Minister van Justitie met betrekking tot weigering inzage danwel tegenwerking bij inzage in de bijbanenregisters en wordt Hop gesteund door het Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks.

April 1998 krijgt Hop erkenning van het Ministerie van Justitie door de constatering "dat de initiatieven en het onderzoek van Hop er mede toe bijdragen dat er verbeteringen zijn opgetreden in het functioneren van de recent in het leven geroepen registers nevenfuncties."

De gegevens die nu zijn of nog moeten worden gepubliceerd zijn afkomstig uit verschillen bronnen. De gegevens kunnen incompleet of verouderd zijn omdat blijkt dat bijbanenregisters bij de gerechten niet adequaat bijgehouden worden. De wetgever nog steeds geen wetgeving heeft gemaakt waarbij gerechten worden verplicht afschriften van bijbanenregisters op verzoek aan de burger te verstrekken. Rechterlijke ambtenaren met het niet opgeven van bijbanen ongestoord weg kunnen komen.

Als u merkt dat gegevens niet vermeld, incompleet of veranderd zijn dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen voor aanvraag of om gegevens naar mij toe te sturen om dit op het internet te zetten respectievelijk te corrigeren.

Deze site worden opgedragen aan klagende ouders die met de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht te maken krijgen en zich niet (langer) laten chanteren en vernederen door de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht maar misstanden in deze sector durven aan te klagen. Ik nodig hen uit mij helpen door een bijbanenregister bij een gerecht te adopteren en daar (regelmatig) gegevens over te schrijven en aan mij door te geven.

J. Hop.

Het heeft mij en degenen die mij hierin steunen veel tijd, werk en geld gekost om alle gegevens te verzamelen en voor u op internet te publiceren. Het overnemen van bijbanengegevens van deze site is daarom alleen toegestaan wanneer de bron wordt vermeld namelijk: Stichting Sociale Databank Nederland Internet kinderen.htm

Met vriendelijke groet,

J. Hop.

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Telefoon 0341-558356 Fax 0341-559395
E-mail johnhop@planet.nlHet onderstaande bijbanenregister is bijgewerkt tot begin augustus 1999. Met dank aan de heer W. Zweverink te Assen kind-105.htm voor het op juistheid controleren van de laatste gegevens.


BROEK, J.L. van den geboren mei 1965 Raio rechtbank Leeuwarden (1 apr 1992) NLRM 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Leeuwarden 10492
Substituut Officier van Justitie Parket Zutphen 10495
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 010496 VERTROKKEN
Groningen Arrondissementsofficier van Justitie 97?
NU
Groningen parket
INFO GEVRAAGD J. Hop 0341-558356
Geen enkele vermelding m.b.t. deze ambtenaar gevonden. Waarom niet?
ATTENTIE!
kinderen.htm
kind-85.htm
kind-86.htm
ATTENTIE! J. Hop 0341-558356
Het bijbanenregister van het Arrondissementsparket Groningen is moeilijk toegankelijk voor de burger.
Vastgesteld kan worden dat de gegevens van dit bijbanenregister niet kloppen en niet wordt bijgehouden.
Bij het arrondissementsparket Groningen wordt de wetgeving m.b.t. het bijbanenregister buiten werking gesteld.
C0899 Parket Groningen.


BRONSVOORT. Mw. A.H. Annette geboren nov. 1959 NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 10690
Substituut Officier van Justitie Parket Groningen 150891
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 10692
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Groningen l0995
NU
Groningen parket
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Wilhelminaziekenhuis te Assen.
Bestuurslid Stichting Vrienden van het Wilhelminaziekenhuis
Bestuurslid Stichting Beheer Bewonersgelden Hendrik van Boeyenoord te Assen
Lid van Verlof Advies Commissie (langgestraften) Betaald 150, gulden per dag.
Lid Zonta Drenthe Service Organisatie
ATTENTIE!
http://home.planet.nl/~johnhop het hoofdstuk 26
Schandaal op Schiermonnikoog. Hoe de affaire-Lancee justitie in opspraak bracht ISBN 9020458876
ATTENTIE! De Telegraaf 250399.
Na de geruchtmakende arrestatie van politieman Lancee in 1996 bleek al snel dat de incestbeschuldiging op niets berustte en dat het zogenaamde slachtoffer bij het op papier zetten van haar fantasieen geholpen was door politie en Justitie. Justitie in Leeuwarden ziet af van de vervolging van enkele functionarissen van het Openbaar Ministerie die betrokken waren bij de zaak tegen oud-politieman Lancee. Lancee wil een artikel 12 Sv procedure starten.
ATTENTIE! J. Hop 0341-558356
Het bijbanenregister van het Arrondissementsparket Groningen is moeilijk toegankelijk voor de burger.
Vastgesteld kan worden dat de gegevens van dit bijbanenregister niet kloppen en niet wordt bijgehouden.
Bij het arrondissementsparket Groningen wordt de wetgeving m.b.t. het bijbanenregister buiten werking gesteld.
C0899 Parket Groningen.


CAPELLE, M.A.A. van geboren dec. 1952 NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Hoofdinspecteur van politie te Den Haag
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 010982
Substituut-Officier van Justitie Parket Utrecht 141283
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 111084
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 260790
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Groningen 010994
Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 0995
Advocaat-generaal ressortparket Leeuwarden 150299
NU
Groningen parket
Leeuwarden ressortparket
TEVENS
Parttime hoofdredacteur Tijdschrift Politie
Waarnemend Advocaat-generaal bij Gerechtshof Leeuwarden.
Lid landelijk Ontnemings Overleg.
Commissaris Brouwer Machinefabriek te Hengelo.
Docent Stichting Studie Centrum Rechterlijke Macht. Betaald.
ATTENTIE!
http://home.planet.nl/~johnhop het hoofdstuk 26
Schandaal op Schiermonnikoog. Hoe de affaire-Lancee justitie in opspraak bracht ISBN 9020458876
ATTENTIE! J. Hop 0341-558356
Pleegt Valsheid in geschrift in brief 010298 kenmerk 32209425/97.
Ontkent dat Mr. Jongsma een rechterlijk ambtenaar is, ontkend dus dat deze rechter-plaatsvervanger is in Leeuwarden en derhalve dus op hem niet de wettelijke plicht rust enige bijbaan in een publiek register te laten noteren.
ATTENTIE!
De IRT-geschiedenis krijgt voor Capelle misschien nog een staartje. Onlangs liet ex-politieman Klaas Langedoen die de contacten met de drugshandelaren onderhield in het parool weten dat hij een aantal kopstukken van justitie wil aanklagen wegens meineed.
ATTENTIE!
Een voormalige chef heeft in het Nieuwsblad van het Noorden een treffende typering van hem gegeven: "Ik riep altijd tegen hem Monte, Monte, je moet eerst eens tot tien tellen. Ga nou eerst eens een straatje om."
ATTENTIE! De Telegraaf 250399.
Na de geruchtmakende arrestatie van politieman Lancee in 1996 bleek al snel dat de incestbeschuldiging op niets berustte en dat het zogenaamde slachtoffer bij het op papier zetten van haar fantasieen geholpen was door politie en Justitie. Justitie in Leeuwarden ziet af van de vervolging van enkele functionarissen van het Openbaar Ministerie die betrokken waren bij de zaak tegen oud-politieman Lancee. Lancee wil een artikel 12 Sv procedure starten.
ATTENTIE!
Het bijbanenregister van het Arrondissementsparket Groningen is moeilijk toegankelijk voor de burger. Vastgesteld kan worden dat de gegevens van dit bijbanenregister niet kloppen en niet wordt bijgehouden. Bij het arrondissementsparket Groningen wordt de wetgeving m.b.t. het bijbanenregister buiten werking gesteld.
C0899 Parket Groningen.


DAVERSCHOT, R.D.E. geboren mrt. 1944 NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid Zendeling deputaatschap van Vrije Gereformeerde Kerk Pretoria (Zuid-Afrika)
Officier Koninklijke Luchtmacht lI. Kapitein 010867
Auditeur militair plaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem 170175
Substituut Auditeur militair arrondissement krijgsraad Arnhem 291275
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 010177
Substituut Auditeur militair Mobiele krijgsraad Buitenland Landmacht en Luchtmacht 310877
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 010177
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Middelburg010780
Auditeur militair plaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem110281
Advocaat-generaal ressortparket Leeuwarden 110785
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 010492
Arnhem Plaatsvervanger Procureur Generaal 010698
NU
Arnhem ressortparket
TEVENS
Secretaris bestuur Stichting Mission Aviacion Fellowship MAF te Harderwijk.
Bijgewerkt 140998, C280599 Arnhem.
ATTENTIE!
http://home.planet.nl/~johnhop het hoofdstuk 26
Schandaal op Schiermonnikoog. Hoe de affaire-Lancee justitie in opspraak bracht ISBN 9020458876
ATTENTIE!
050598 Telegraaf Nadat ook bleek dat Justitie in Groningen telefoongesprekken van journalisten zonder hun medeweten had opgenomen, drongen Kamerleden eind januari aan op zijn vertrek.
ATTENTIE!
kinderen.htm
kind-86.htm
kind-85.htm
ATTENTIE! De Telegraaf 250399.
Na de geruchtmakende arrestatie van politieman Lancé in 1996 bleek al snel dat de incestbeschuldiging op niets berustte en dat het zogenaamde slachtoffer bij het op papier zetten van haar fantasieën geholpen was door politie en Justitie. Justitie in Leeuwarden ziet af van de vervolging van enkele functionarissen van het Openbaar Ministerie die betrokken waren bij de zaak tegen oud-politieman Lancé. Lancé wil een artikel 12 Sv procedure starten.
ATTENTIE! J. Hop 0341-558356
Het bijbanenregister van het Arrondissementsparket Groningen is moeilijk toegankelijk voor de burger. Vastgesteld kan worden dat de gegevens van dit bijbanenregister niet kloppen en niet wordt bijgehouden. Bij het arrondissementsparket Groningen wordt de wetgeving m.b.t. het bijbanenregister buiten werking gesteld.
C0899 Parket Groningen. (Opgave nog steeds in bijbanenregister Groningen 0899)


DRENTH, R. geboren okt. 1944 NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 260385
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 240386
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 220886
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 10493
NU
Groningen parket
TEVENS
Bestuurslid CAD Drenthe
Bestuurslid Stichting Godsdienst en Incest
Bestuurslid Nazorgproject Noord de Stichting STOEL te Assen
Lid Klachtencommissie Bureau Slachtofferhulp te Groningen
Werkgroep Kerk en Samenleving in NoordNederland
Lid Stichting Godsdienst en incest interkerkelijke organisatie die zich bezig houdt met preventieve hulpverlening en slachtoffers van seksueel geweld.
Lid Lionsclub Musselkanaal.
ATTENTIE! J. Hop 0341-558356
Het bijbanenregister van het Arrondissementsparket Groningen is moeilijk toegankelijk voor de burger.
Vastgesteld kan worden dat de gegevens van dit bijbanenregister niet kloppen en niet wordt bijgehouden. Bij het arrondissementsparket Groningen wordt de wetgeving m.b.t. het bijbanenregister buiten werking gesteld.
C0899 Parket Groningen.


JONGSMA, A. (ROVJ) geboren dec. 1961 NLRM97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 041196 intrekking benoeming januari 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 281196
NU
Groningen parket beleidsmedewerker parket bbr-gron.htm
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger bbr-leeu.htm
TEVENS
Secretaris Stichting Brederoschool Middelen
INFO GEVRAAGD
Is dit familie van JONGSMA, H Praktijkleider Raad voor de Kinderbescherming Groningen?
INFO GEVRAAGD
Heeft deze te maken gehad met de affaire Lancee?
Vreemd dat hij na affaire Lancee bevorderd wordt tot rechter-plaatsvervanger in Groningen en dan weer niet?
ATTENTIE!
kind-111.htm
ATTENTIE! J. Hop 0341-558356
Het bijbanenregister van het Arrondissementsparket Groningen is moeilijk toegankelijk voor de burger.
Vastgesteld kan worden dat de gegevens van dit bijbanenregister niet kloppen en niet wordt bijgehouden. Bij het arrondissementsparket Groningen wordt de wetgeving m.b.t. het bijbanenregister buiten werking gesteld.
C0899 Parket Groningen


LEEST, R.C.C. van geboren okt. 1961 NLRM 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 11092
Substituut-Officier van Justitie Parket Groningen 10496
Groningen Arrondissementsofficier van Justitie ?
NU
Groningen parket
TEVENS
Bestuurslid Bureau Slachtofferhulp Groningen.
Voorzitter golfclub De Compagnie te Veendam.
Docent Open Universiteit, 6 uur in de week.
ATTENTIE!
http://home.planet.nl/~johnhop het hoofdstuk 26
Schandaal op Schiermonnikoog. Hoe de affaire-Lancee justitie in opspraak bracht ISBN 9020458876
ATTENTIE! De Telegraaf 250399.
Na de geruchtmakende arrestatie van politieman Lancee in 1996 bleek al snel dat de incestbeschuldiging op niets berustte en dat het zogenaamde slachtoffer bij het op papier zetten van haar fantasieen geholpen was door politie en Justitie. Justitie in Leeuwarden ziet af van de vervolging van enkele functionarissen van het Openbaar Ministerie die betrokken waren bij de zaak tegen oud-politieman Lancee. Lancee wil een artikel 12 Sv procedure starten.
ATTENTIE! J. Hop 0341-558356
Het bijbanenregister van het Arrondissementsparket Groningen is moeilijk toegankelijk voor de burger. Vastgesteld kan worden dat de gegevens van dit bijbanenregister niet kloppen en niet wordt bijgehouden.
Bij het arrondissementsparket Groningen wordt de wetgeving m.b.t. het bijbanenregister buiten werking gesteld.
C0899 Parket Groningen


MORAAL, H.J. Han geboren juli 1956 NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 11081
Substituut Officier van Justitie Parket Rotterdam 10787
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 240888
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klassearrondissementsparket Zwolle 10294
Fungerend hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 10396 (regio Flevoland)
Hoofdofficier van Justitie Groningen 011198
NU
Groningen parket
TEVENS 1 C220997 Parket Zwolle
Persofficier
Lid Commissie van Toezicht Penintentiaire Inrichting Lelystad
Plaatsvervangend voorzitter beklagcommissie Penintentiaire Inrichting Lelystad
Lid Commissie mbt veiligheid KNVB
Aanklager tuchtzaken KNVB
Lid medezeggenschapsraad openbare basisschool Zwolle
TEVENS 2 INFO GEVRAAGD J. Hop 0341-558356
Geen enkele vermelding m.b.t. deze ambtenaar gevonden Parket Groningen 0899. Waarom niet?
ATTENTIE! J. Hop 0341-558356
Het bijbanenregister van het Arrondissementsparket Groningen is moeilijk toegankelijk voor de burger.
Vastgesteld kan worden dat de gegevens van dit bijbanenregister niet kloppen en niet wordt bijgehouden. Bij het arrondissementsparket Groningen wordt de wetgeving m.b.t. het bijbanenregister buiten werking gesteld.
C0899 Parket Groningen


SCHUIJLENBURG, W.M. van geboren mrt. 1963 NLRM 96 97
Chefjurist hij de Raad van State
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 010595
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 010596
NU
Groningen parket
TEVENS 2 INFO GEVRAAGD J. Hop 0341-558356
Geen enkele vermelding m.b.t. deze ambtenaar gevonden Parket Groningen 0899. Waarom niet?
ATTENTIE! J. Hop 0341-558356
Het bijbanenregister van het Arrondissementsparket Groningen is moeilijk toegankelijk voor de burger. Vastgesteld kan worden dat de gegevens van dit bijbanenregister niet kloppen en niet wordt bijgehouden. Bij het arrondissementsparket Groningen wordt de wetgeving m.b.t. het bijbanenregister buiten werking gesteld.
C0899 Parket Groningen


SOUËR, G. geboren juni 1954 NLRM 93 94 95 96 97
Luitenant ter zee van administratie der 1e klasse
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 010992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 010993
Waarnemend advocaat-generaal Leeuwarden
NU
Groningen parket
Leeuwarden ressortparket
TEVENS GEEN
ATTENTIE! J. Hop 0341-558356
Het bijbanenregister van het Arrondissementsparket Groningen is moeilijk toegankelijk voor de burger.
Vastgesteld kan worden dat de gegevens van dit bijbanenregister niet kloppen en niet wordt bijgehouden. Bij het arrondissementsparket Groningen wordt de wetgeving m.b.t. het bijbanenregister buiten werking gesteld.
C0899 Parket Groningen


STEENHUIS, D.W. Dato Willem geboren dec. 1943 NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid van de Raad voor de Verkeersveiligheid
Voorzitter van de Raad van Toezicht CJIB
Voorzitter van de begeleidingscommissie Rechercheschool
Lid van de International Bar Association
Adviseur Bakkenist Beëindiging info brief 190398 kenmerk 1998031217.
Voorzitter Raad van Commissarissen Abri Beveiligingen Beëindiging info brief 190398 kenmerk 1998031217.
Hoofd W.O.D.C. Ministerie van Justitie
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 010782
Advocaat-generaal ressortparket Leeuwarden 210683
Procureur-generaal ressortparket Leeuwarden 010892
Arnhem waarnemend Procureur-generaal ? GEEN BIJBANEN OPGEGEVEN!
Arnhem procureur-generaal Ressortparket
NU
Arnhem ressortparket
Loopbaan
1963 Eindexamen Gymnasium A
1963-1965 Militaire Dienst
1965 Diverse functies als research assistent
1965-1969 Rechtenstudie Rijks Universiteit Groningen
1969 Doctoraalexamen Nederlands recht Rijks Universiteit Groningen
1969-1975 Medewerker Criminologisch Instituut Rijks Universiteit Groningen
1970-1974 Docent rechten economie en sociologie aan verschillende scholen
1972 Promotie tot Doctor in de Rechtsgeleerdheid Effecten van straffen na rijden onder invloed
Ministerie van Justitie directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum
1982 Officier van Justitie in het arrondissement Den Haag
1983-1992 Advocaat Generaal TEVENS het Gerechtshof Leeuwarden
1990 Ministerie van Justitie Hoofd van de Centrale Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling CDWO
1992 Procureur Generaal TEVENS het Gerechtshof Leeuwarden
TEVENS
Lid bestuur van de Stichting Reclassering Nederland
Voorzitter van de Criminologico Foundation
Lid Stichting Publiek Domein
Lid Raad van Toezicht Dialyse Centrum in Haren
Lid Raad van Toezicht BV de Trans in Rolde Emmen
Lid van het College van Curatoren van de Bijzondere Leerstoel Empirische Criminologie
Instituut voor verslavingszorg Oost Nederland, deze functie behelst het lidmaatschap van de begeleidingscommissie Forensische Verslavingskliniek, welke enkele malen per jaar als klankbord zal fungeren van de directie van het IVON. (070798)
ATTENTIE!
kinderen.htm
kind-86.htm
kind-85.htm
ATTENTIE!
Schandaal op Schiermonnikoog.
Hoe de affaire-Lancé justitie in opspraak bracht ISBN 9020458876
ATTENTIE! De Telegraaf 200299
Er is een nieuwe MRT-affaire. Misdaadbestrijding nog steeds een groot zwart gat.
ATTENTIE! advocaat mr. A. Westendorp: "In deze zaak gaat iedereen INCLUSIEF DE RECHTBANK, op de deksel de beerput staan. De Officier van Justitie heeft de ware gang van zaken verdoezeld. Er is volgens de politie nog steeds sprake van allerlei constructies. Er is sinds Van Traa niets veranderd. Kamerlid E. Kalsbeek (PvdA) leidt het parlementair vervolgonderzoek naar wat er in de praktijk terechtgekomen is van de Commissie-Van Traa."
Bijgewerkt tot 040398
C040399
ATTENTIE! J. Hop 0341-558356.
Ik beschouw kinderrechter R.A.J. Mees als een van de twee gevaarlijkste rechters van Nederland op grond van het feit dat deze rechter in de zaak M. Lukic na wraking gewoon is doorgegaan afgedekt door de toenmalige rechtbankpresident J.J. van Oostveen die inmiddels als President is ontslagen. De aangifte tegen mevrouw Mees is door de Hoofdofficier van Justitie doorgestuurd naar Procureur-generaal Steenhuis maar de indruk bestaat TEVENS mij dat PG Steenhuis deze aangifte zit af te dekken in ieder geval onderzoek naar deze misstand tegenwerkt.
ATTENTIE! J. Hop 0341-558356
Ik verzoek om een systematisch onderzoek naar alle beschikkingen van kinderrechter mevrouw mr. R.A.J. Mees om na te gaan wat deze kinderrechter in naam van de Koningin TEVENS ouders en kinderen aanricht.
ATTENTIE! De Telegraaf 250399.
Na de geruchtmakende arrestatie van politieman Lancé in 1996 bleek al snel dat de incestbeschuldiging op niets berustte en dat het zogenaamde slachtoffer TEVENS het op papier zetten van haar fantasieën geholpen was door politie en Justitie. Justitie in Leeuwarden ziet af van de vervolging van enkele functionarissen van het Openbaar Ministerie die betrokken waren TEVENS de zaak tegen oud-politieman Lancé. Lancé wil een artikel 12 Sv procedure starten.
ATTENTIE! J. Hop.
hopcnld1.htm
kind-86.htm
ATTENTIE! J. Hop.
Het parket Groningen heeft maling aan de burger en maling aan de wet en heeft m.i.v. maart 1999 geen bijbanenregister meer voor inzage liggen TEVENS de burger en etaleert hiermee hoe gevaarlijk het Openbaar Ministerie voor de rechtsstaat geworden is. Het Openbaar Ministerie is door en door verrot.
ATTENTIE! complot1.htm
Pas na meermalig herhaald aandringen kreeg J. Hop een bijbanenopgave van Steenhuis te zien van het ressortparket Arnhem.


TJEERDEMA, T. geboren .... Groningen parket
Woordvoerster


VALK, J. dr. de geboren dec. 1943 NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 10983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 280884
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Assen 260291
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Groningen 10493 vertrokken per 010199
Groningen parket hoofd beleid tot 010199
NU
Groningen parket
TEVENS
Docent SSR te Zutphen, vier dagen per kalenderjaar in eigen tijd.
Begeleidingscommissie opleidingen ondersteuning SSR
Begeleidingscommissie binnenstageordning parketten SSR
ATTENTIE!
http://home.planet.nl/~johnhop het hoofdstuk 26
Schandaal op Schiermonnikoog. Hoe de affaire-Lancee justitie in opspraak bracht ISBN 9020458876 Waarschuwing De Telegraaf 250399.
Na de geruchtmakende arrestatie van politieman Lancee in 1996 bleek al snel dat de incestbeschuldiging op niets berustte en dat het zogenaamde slachtoffer bij het op papier zetten van haar fantasieen geholpen was door politie en Justitie. Justitie in Leeuwarden ziet af van de vervolging van enkele functionarissen van het Openbaar Ministerie die betrokken waren bij de zaak tegen oud-politieman Lancee. Lancee wil een artikel 12 Sv procedure starten.
ATTENTIE! J. Hop 0341-558356
Het bijbanenregister van het Arrondissementsparket Groningen is moeilijk toegankelijk voor de burger. Vastgesteld kan worden dat de gegevens van dit bijbanenregister niet kloppen en niet wordt bijgehouden. Bij het arrondissementsparket Groningen wordt de wetgeving m.b.t. het bijbanenregister buiten werking gesteld.
C0899 Parket Groningen


WEEL, M.C., Mw. Marina geboren okt. 1959 NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zutphen 010985
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 130492
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 030593
NU
Groningen parket
TEVENS 2 INFO GEVRAAGD J. Hop 0341-558356
Geen enkele vermelding m.b.t. deze ambtenaar gevonden Parket Groningen 0899. Waarom niet?
ATTENTIE! ZEMBLA
Vertelde bij Zembla dat zij de zaak Lancee zo weer zo zou aanpakken.
ATTENTIE!
http://home.planet.nl/~johnhop het hoofdstuk 26
Schandaal op Schiermonnikoog. Hoe de affaire-Lancee justitie in opspraak bracht ISBN 9020458876
ATTENTIE! De Telegraaf 250399.
Na de geruchtmakende arrestatie van politieman Lancee in 1996 bleek al snel dat de incestbeschuldiging op niets berustte en dat het zogenaamde slachtoffer bij het op papier zetten van haar fantasieen geholpen was door politie en Justitie. Justitie in Leeuwarden ziet af van de vervolging van enkele functionarissen van het Openbaar Ministerie die betrokken waren bij de zaak tegen oud-politieman Lancee. Lancee wil een artikel 12 Sv procedure starten.
ATTENTIE! J. Hop 0341-558356
Het bijbanenregister van het Arrondissementsparket Groningen is moeilijk toegankelijk voor de burger. Vastgesteld kan worden dat de gegevens van dit bijbanenregister niet kloppen en niet wordt bijgehouden. Bij het arrondissementsparket Groningen wordt de wetgeving m.b.t. het bijbanenregister buiten werking gesteld.
C0899 Parket Groningen