Bijbanenregisters Arrondissement Assen

Rechtbank Assen - Arrondissementsparket Assen -
Kantongerecht Assen - Kantongerecht Emmen - Kantongerecht Meppel

Bijbanenregisters . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <===> SDN . . . Jeugdzorg

Hoe onafhankelijk en integer is de rechter? De bijbanen geven inzicht!

Welkom op deze internetsite.

Bijbanenregisters van de Rechterlijke Macht op internet sloeg in als een bom op 18 november 1997 als resultaat van de samenwerking tussen drs. N.C. Burhoven Jaspers en J. Hop. De rechterlijke macht verbijsterd en dreigend met stappen achterlatend. Wat bezielt iemand om de bijbanenregisters van de rechterlijke macht op internet te zetten was de vraag die alle kinderrechters de volgende dag bezig hield op het Congres Kinderrechter 75 jaar. Deze vraag is simpel te beantwoorden. De aanleiding was het verzoekschrift van J. Hop voor een omgangsregeling met zijn kinderen. Daarnaast de belangenverstrengeling in de onderhavige zaak welke werd afgedekt door de rechterlijke macht. Ik verwijs naar de site kinderen.htm

Begin 1997 was de strijd die J. Hop voerde om inzage te krijgen in de bijbanenregisters van de gerechten los gebarsten. Intimidatie en weigering inzage werden afgewisseld door medewerking van integere rechtbank Presidenten en medewerkers die wel hun medewerking gaven om uitvoering aan de wet te geven. Dozen vol met correspondentie en aantekeningen zijn de stille getuigen van de strijd om de bijbanen van rechterlijke ambtenaren die Hop met de gerechten voerde. De media steunde de strijd van Hop door regelmatig over deze zaken te publiceren.

In de Tweede Kamer werden niet alleen kamervragen gesteld. In het plenaire debat van 28 januari 1998 (28.01.98 TK 47 3658) werden ook vragen gesteld aan de Minister van Justitie met betrekking tot weigering inzage danwel tegenwerking bij inzage in de bijbanenregisters en wordt Hop gesteund door het Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks.

April 1998 krijgt Hop erkenning van het Ministerie van Justitie door de constatering "dat de initiatieven en het onderzoek van Hop er mede toe bijdragen dat er verbeteringen zijn opgetreden in het functioneren van de recent in het leven geroepen registers nevenfuncties."

De gegevens die nu zijn of nog moeten worden gepubliceerd zijn afkomstig uit verschillen bronnen. De gegevens kunnen incompleet of verouderd zijn omdat blijkt dat bijbanenregisters bij de gerechten niet adequaat bijgehouden worden. De wetgever nog steeds geen wetgeving heeft gemaakt waarbij gerechten worden verplicht afschriften van bijbanenregisters op verzoek aan de burger te verstrekken. Rechterlijke ambtenaren met het niet opgeven van bijbanen ongestoord weg kunnen komen.

Als u merkt dat gegevens niet vermeld, incompleet of veranderd zijn dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen voor aanvraag of om gegevens naar mij toe te sturen om dit op het internet te zetten respectievelijk te corrigeren.

Deze site worden opgedragen aan klagende ouders die met de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht te maken krijgen en zich niet (langer) laten chanteren en vernederen door de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht maar misstanden in deze sector durven aan te klagen. Ik nodig hen uit mij helpen door een bijbanenregister bij een gerecht te adopteren en daar (regelmatig) gegevens over te schrijven en aan mij door te geven.

J. Hop.

Het heeft mij en degenen die mij hierin steunen veel tijd, werk en geld gekost om alle gegevens te verzamelen en voor u op internet te publiceren. Het overnemen van bijbanengegevens van deze site is daarom alleen toegestaan wanneer de bron wordt vermeld namelijk: Stichting Sociale Databank Nederland Internet kinderen.htm

Met vriendelijke groet,

J. Hop.

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Telefoon 0341-558356 Fax 0341-559395
E-mail johnhop@planet.nlATTENTIE

Bijbanenregister rechterlijke macht arrondissement Assen. Het bijbanenregister rechterlijke macht arrondissement Assen kunt u op dit moment niet bijgewerkt op deze site vinden omdat J. Hop hierin wordt tegengewerkt. Bij de kantongerechten Assen, Emmen en Meppel is in strijd met de wet helemaal geen bijbanenregister beschikbaar. Bij de rechtbank Assen is enkele weken geen bijbanenregister beschikbaar omdat een medewerker op vakantie is.

Bijbanenregister Arrondissementsparket Assen. Het bijbanenregister is bijgewerkt tot en met 050899. Met dank aan de heer W. Zweverink Assen kind-77.htm voor het op juistheid controleren van de laatste gegevens.


  BOER, D. TEN (geb. jan. 23)

NLRM
Parket Assen functie ?
NU

Assen parket
BIJ GEEN
Bijgewerkt 050899 C050899


  FOSSÉ, Mw. S.H.G. du (geb. mrt. 65)

NLRM 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Assen 11092
Parket Assen ?
NU

Assen parket
BIJ GEEN
Bijgewerkt 050899 C050899


  GAROS, Mw. A.H. Anthonette (geb. 16 juli 63)

NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Secretaris clientencommissie voorheen ouderraad van kinderdagverblijf De Marskroost te Assen
Lid clientenorganisatie ASKA
Raio rechtbank Utrecht 010490
Substituut Officier van Justitie Parket Assen 010996
Assen Arrondissementsofficier van Justitie 010997 BENOEMING KB97005640 KB97005248
NU

Assen parket
TEVENS

Lid bestuur CAD Drenthe
Bijgewerkt 050899 C050899


  GEERDS, M.H. (geb. dec. 50)

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Bedrijfsleven
Kandidaat verkeersschout arrondissementsparket Groningen 010978
Verkeersschout arrondissementsparket Groningen 060582
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 200788
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Groningen 10294
Assen Waarnemend Hoofdofficier van Justitie
NU

Assen parket
TEVENS

Voorzitter van de Stichting "Dit Koningskind". (Zorg voor verstandelijk gehandicapte mensen)
Plaatsvervangend praeses van de kerkeraad van de gereformeerde kerk vrijgemaakt Winsum
Plaatsvervangend lid van de Commissie van Beroep voor het onderwijs.
Vertrouwenspersoon voor de Basisschool de Weide
Bijgewerkt 050899 C050899


  GERRITSEN, Mw. D.T.H. (geb. mrt. 69)

NLRM 97
Raio rechtbank Assen 10495
Parket Assen
NU

Assen raio
Assen parket
TEVENS
GEEN
Bijgewerkt 050899 C050899


  LAKAMP, Mw. E. (geb. juli 55

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kloosterstraat 6, 9401 KD Assen.
Gemeenteraadslid VVD uit den hoofde van AR en DB bestuur Dr Nassaucollege
Gastdocent SSR ism intoductiemodules administratief personeel
Raio rechtbank Assen 50279
Substituut Officier van Justitie Parket Assen 180685
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 260686
NU

Assen parket
TEVENS

Lid gemeenteraad Assen
Bijgewerkt 050899 C050899


  LOOR, Mw. A.J. de (geb. juni 65)

NLRM 93 94 95 96 97
Raio-begeleidingscommissie SSR
Lid examencommissies opleiding strafrecht
Raio rechtbank Maastricht 10493
Assen substituutofficier van Justitie
NU

Assen parket
TEVENS

Lid werkgroep Amnesty International
Bijgewerkt 050899 C050899


  REST, P.H.S. Petrus van (geb. 5 mrt. 63)

NLRM 94 95 96 97
Voorzitter StichtingPastorale Zorg Dekenaat Groningen
Contactpersoon Stichting Mensen in Nood ten behoeve van de jaarlijke kledinginzamelingsactie
Redactielid Trema
Lid bestuur van de Walfriedparochie (Beyumde HuzeLeuvenborg ea)
Lid programmacie CDA gemeenteraadsverkiezingen
rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 210494 ONTSLAG Brief J. Hop Trema 1998 nr 6
Assen parket substituut Officier van Justitie
Assen Officier van Justitie dvb010897 BENOEMING KB97005056
NU

Assen parket
TEVENS

Lid werkgroep regio Groningen van de "Ouders ve overleden kind"
Lid bestuur van de vereniging van een overleden kind regio Groningen
Voorzitter werkgroep verliezen verwerken van het Bisdom Groningen
Lid van de examencomissie van de S-opleiding van de Stichting Studiecentrum rechtspleging SSR
C050899 Bijgewerkt C050899


  ROSSEM-BROOS, Mw. R.S.T. van (geb. aug. 44)

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur Utrecht 10468
Docente Sociale Academie Culemborg 20172
Waarnemend griffier rechtbank Zutphen 11078
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 010182
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 011289
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klassearrondissementsparket Zutphen 250991
Plaatsvervanger hoofdOfficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 011194 ONTSLAG
Hoofdofficier van Justitie Assen
NU

Assen parket
TEVENS

Lid van de recherche adviescommissie (RAC)
Lid bestuur Stichting Slachtoffers in Beeld te Utrecht
Lid Raad van Bestuur van de Stichting Het Dorp te Arnhem
Lid van de Projectgroep ABRIO
Voorzitter respectievlijk lid van diverse commissies binnen het OM
C050899 Bijgewerkt 050899


  SCHUTH, H.J. (geb. nov. 58)

NLRM 90 91 92 93 94 96 97
Raio rechtbank Assen 10186
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Assen 170691
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 10792
NU

Assen parket
TEVENS
GEEN
Geen opgave meer gevonden C050899? Info gevraagd waarom niet?


  TEMPEL, S. (geb. juni 46)

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Groningen 210674
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 211080
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 291081
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klassearrondissementsparketMiddeburg 10186
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klassearrondissementsparket Assen 260393
Plaatsvervangend hoofdOfficier van Justitie arrondissementsparket Assen 1 1094
Waarnemend Advocaat-generaal Leeuwarden ?
NU

Assen parket
Leeuwarden ressortparket
Geen opgave meer gevonden C050899? Info gevraagd waarom niet?


  TJAUW-FOE, C.T. (geb. )

Assen raio
Parket Assen ?
NU

Assen parket
TEVENS

Lid van de raio begeleidingscommissie advies voor de rector van de Stichting Studiecentrum Rechtspleging SSR
C050899 Bijgewerkt 050899


  WEIJERS, Mw. I.M. (geb. nov. 60)

NLRM 95 96 97
Secretaris Sport en recreatiecommissie Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden NSYP landelijke dekking.
Redaktielid Verenigingsorgaan a Hestbaki van IJslandrijdersnoord
Hoofd afdeling Bestuurlijke en Juridisch zaken Gemeente Epe
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Assen 10994
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Assen 10995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 10996
NU

Assen parket
TEVENS
GEEN
C050899 Bijgewerkt 050899