Corus deed in 'n geheim laboratorium proeven met chemisch afval en vliegas voor bouwstoffen

België heeft het geïmpregneerde hout in de ban gedaan

Katholiek Nieuwsblad . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . Media

De Europese Commissie heeft al een onderzoek tegen Nederland ingesteld

31 oktober 2003

Commentaar

De duivelskring

Drie nieuwtjes. België heeft per 1 oktober het geïmpregneerde hout in de ban gedaan. Vanaf 1 juli mogen producten die met kinderen in contact komen, daar al niet meer verkocht worden. De Europese Commissie, die al een onderzoek tegen Nederland instelt wegens de productie van het geïmpregneerde hout, heeft ons land ook nog eens in gebreke gesteld wegens het storten van verontreinigd baggerslib in de zandwinput de Kaliwaal. Een tik op de vingers van de Raad van State, die het groene licht had gegeven. Ten slotte heeft het Europese Hof voor de rechten van de mens een uitspraak gedaan die de beruchte Pikmeerarresten van de Hoge Raad onder druk zet. Die arresten zetten de deur open voor straffeloos crimineel overheidshandelen.

Ook publicitair komen dergelijke zaken de laatste tijd beter aan hun trekken. Pamela Hemelrijk gebruikte haar nieuwe column in Metro (met een buitenlandse eigenaar, dus een redelijk 'echte' persvrijheid genietend) om de meer dan een miljoen Nederlandse lezers te wijzen op de gevaren van het met arsenicum en chroom VI vervuilde geïmpregneerde hout.

En op de dubieuze rol die onze overheid daarbij speelt. Zo zorgde minister Brinkhorst er deze zomer voor dat elektriciteitscentrales het steeds meer in opspraak rakende gifhout kunnen wegwerken als 'groene stroom'. Milieuprofessor Lucas Reijnders waarschuwt nu - zoals Katholiek Nieuwsblad al jaren doet - voor een "chemische tijdbom", doordat de aldus vergiftigde vliegassen verwerkt worden in cement en beton. Grote gezondheidsrisico's zijn het gevolg. Daar kan het gezin (man, vrouw, drie kinderen) van Rob Kahlman uit Hoorn van meepraten. Zij zijn als gezin vergiftigd doordat pa jarenlang bij Corus van die vliegassen bouwmaterialen moest maken. Alles wat met de overheid te maken heeft, van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten tot Justitie, laten dit gezin in de kou staan.

 
Gelukkig maakt internet het onmogelijk zaken helemaal in de doofpot te stoppen
Wel heeft - een jaar na KN - de AVRO vorige week ruchtbaarheid aan de zaak gegeven. Beter laat dan nooit, maar het blijft een kwalijk fenomeen dat Nederlandse media zo laks zijn. De belangrijkste reden is dat in het kleine belangenverstrengelde Nederland altijd wel mogelijkheden zijn kritiek 'bij te sturen'. Gelukkig maakt internet met sites als sdnl.nl en klokkenluideronline.nl het onmogelijk zaken helemaal in de doofpot te stoppen.

Nu de schijnwerper steeds meer op het gifhout-schandaal met al zijn uitlopers komt te staan, wordt de productie verplaatst naar de Tweede en Derde Wereld. De bevolking daar wordt verplicht de 'groene bakstenen' voor hun huizen te gebruiken in plaats van de eigen, zuivere klei. In de afvalbusiness geldt het motto: niet alleen van je rommel afkomen, maar er ook nog geld voor vangen. Dat lukt dus al jaren door het impregneren van hout met chemisch afval. Toen lukte het nog een keer met het opstoken van dat hout als 'groene stroom'. Van de vliegassen wordt vervolgens cement gemaakt. Weer gelukt! En nu we door de mand beginnen te vallen, verkopen we onze vernuftige technologie voor klinkende munt aan landen als China. Hoeveel gezinnetjes Kahlman zouden er daar inmiddels zijn? (HR)

Zie ook: 'Hoogovens moest een onwetende bouwvakker hebben'