Kort bericht uit het KN - Katholiek Nieuwsblad Nr. 35 / 30 mei 2003, blz 10.

Moet Sybilla Dekker nu een einde gaan maken aan de bouwfraude?

Katholiek Nieuwsblad . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . Media

Niemand ligt er wakker van dat dit vrouwennetwerk

  van 30 mei 2003

Sybilla

Henk Rijkers


De voorzitter van het Vrouwennetwerk Nederland wordt minister van VROM. Dit netwerk is een geheimzinnige club vrouwen die elkaar het balletje toespelen. Elkaars privé-belang bevorderen onder feministische vlag, zeg maar. Ooit probeerde KN inzage te krijgen in de ledenlijst. Na overleg met het bestuur (was het met voorzitter Sybilla Dekker?) werd ons dat ontzegd. Nu het netwerk de voorzitter zelf op het pluche heeft weten te hijsen, mag je wel zeggen dat het de ultieme score heeft behaald.

Niemand ligt er wakker van dat dit vrouwennetwerk een zogenaamd deelnetwerk voor de bouw heeft. Allerlei carrièrevrouwen uit bouwmaatschappijen, architecten- en ingenieursbureaus, noem maar op, zitten daarin. Ook hiervan was Sybilla Dekker dus voorzitter. Moet zij nu een einde gaan maken aan de bouwfraude?

Eén ding moet je haar nageven: ze heeft goede contacten. Alleen mochten wij niet weten welke. Toen al niet.