De integriteit van de rechterlijke macht staat op het spel...!

Problemen met het recht zijn structureel

Katholiek Nieuwsblad . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . Media

Een wraking, aan het Amsterdamse Hof. Zoals vaker in KN betoogd,
is dat een kluchtige operatie: vrindjes mogen oordelen over vrindjes


    van 15 februari 2002

Problemen met het recht zijn structureel

    nummer 20,

WRAKING

Het was dus weer eens zover. Een wraking, aan het Amsterdamse Hof. Zoals vaker in KN betoogd, is dat een kluchtige operatie: vrindjes mogen oordelen over vrindjes. Natuurlijk gaat zo'n wraking dan niet door. Jawel, zegt u dan, maar we hebben toch ook de wet nog? Die kunnen ze toch niet zomaar naast zich neerleggen?

Dat doen rechters nu juist wel, zodra de wet hun eigen belangen bedreigt. Bij wraking doen ze dat door voor te wenden dat partijdigheid aannemelijk gemaakt zou moeten worden. Nee, edelachtbare dames en heren, de wet schrijft wraking voor zodra de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Dat is heel iets anders, maar dat komt u niet uit. Rechters offeren hun onpartijdigheid zonder aarzelen op het altaar van hun eigenbelang.

(HR)

SDN-rubrieken
Het boek van Karel de Werd over zijn gevecht om recht