Winsen, B.P.J. van (CDA)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Van Winsen, drs B.P.J.
 
geboorteplaats en -datum
Lochem, 27 August 1943
 
woonplaats
Haaksbergen
 
e-mail
B.vWinsen@tk.parlement.nl
 
 
 fractie
 
Christen-Democratisch Appèl (44 zetels) (CDA)
 
 
 onderwijs
 
-   m.u.l.o. te Lochem, van 1955 tot 1959
-   opleiding Kweekschool voor onderwijzers (hoofdakte) te Deventer, van 1959 tot 1965
-   geschiedenis en staatsinrichting: Oost-Europese geschiedenis, Rijksuniversiteit te Utrecht, van 1979 tot 1983; bijvak: internationale betrekkingen
-   politieke wetenschappen Katholieke Universiteit te Nijmegen
 
 
 loopbaan
 
-   onderwijzer R.K. St. Aloysiusschool te Groenlo, van 1965 tot 1972
-   leraar geschiedenis Grundel Lyceum te Hengelo, van 1972 tot 1973
-   leraar geschiedenis Scholengemeenschap Marianum te Groenlo, van 1972 tot 1974
-   leraar geschiedenis en maatschappijleer scholengemeenschap te Haaksbergen, van 1974 tot 2002
-   lid gemeenteraad van Haaksbergen, van 1 april 1982 tot 1 april 2002
-   wethouder (van ruimtelijke ordening, economie, agrarische zaken, milieu, toerisme en recreatie, sport en regionale samenwerking) van Haaksbergen, van 1 april 1986 tot 1 april 2002
-   lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 mei 2002
 
 
 nevenfuncties
 
-   Voorzitter Euregio Mozer Commissie (onbetaald)
-   Voorzitter Euregio CDA Verband (onbetaald)
-   Coordinator Internationalisering S.G. " Het Assink " in Haaksbergen (betaald )
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie

Geacht Tweede Kamerlid.

Sinds enige tijd bent u op de hoogte gesteld van het conflict tussen K.H. de Werd en het Openbaar Ministerie. Met name met Jhr. procureur-generaal, Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, en minister mr. J.P.H. Donner van Justitie over het weigeren van het vervolgen van meineed en het onwettig afdekken van de betreffende gerechtelijke bevelen, zoals weergegeven op mijn website. Drie grote artikelen zijn hierover in De Telegraaf al verschenen zonder dat daarover door u Kamervragen zijn gesteld. Nog merkwaardiger is het feit dat u geen aanstoot neemt aan de foto's op het internet, waarbij zowel de minister als de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als echte nazi's en Hitler worden afgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dat in de Tweede Kamer onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden, wil ik u attent maken op het onderzoek dat de Nationale Ombudsman heeft gestart. Diens bevindingen over het onwettig handelen van het Open baar Ministerie, van het College van PG's en van de minister van Justitie worden nu geëvalueerd. Om u duidelijk te maken dat het standpunt van de minister niet acceptebel is om K.H. de Werd niet te vervolgen wegens smaad, belediging en of het hanteren van nazistische symbolen in foto's van de hoogste justitiële ambtsdragers, voeg ik behalve het standpunt van de minister ook de afbeeldingen zelf toe. Men slikt die om geheimzinnige redenen als zoete koek, maar die voor iedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zouden moeten leiden tot onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding aan de rechter. Het feit dat dit niet gebeurt moet eenieder te denken geven. Ik nodig u hierbij uit om hierover vragen te stellen aan de minister.

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam Website: http://www.sdnl.nl/de-werd/index.htmlJustitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." (De Telegraaf van 18 oktober 2003)