Weisglas, F.W. (VVD)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Weisglas, drs. F.W. (Frans)
 
geboorteplaats en -datum
Den Haag, 08 August 1946
 
woonplaats
Rotterdam
 
e-mail
voorzitter@tweedekamer.nl
 
 fractie
 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (28 zetels) (VVD)
 
 
 onderwijs
 
-   h.b.s.-b openbaar lyceum "Rijnlands Lyceum" te Wassenaar tot mei 1963
-   economie Erasmus Universiteit te Rotterdam, van 1963 tot 1970
-   leergang buitenlandse betrekkingen N.G.I.Z. (Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken) te 's-Gravenhage, van 1970 tot 1971
 
 
 loopbaan
 
-   ambtenaar ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1970 tot 1982
-   derde ambassadesecretaris Permanente Vertegenwoordiging Koninkrijk der Nederlanden bij het Bureau der Verenigde Naties en andere internationale organisaties te Genčve, van 1973 tot 1975
-   tweede ambassadesecretaris Permanente Vertegenwoordiging Koninkrijk der Nederlanden bij het Bureau der Verenigde Naties en andere internationale organisaties te Genčve, van 1975 tot juli 1977
-   secretaris minister voor Ontwikkelingssamenwerking, van 1978 tot juli 1981
-   medewerker bureau beleidsvoorbereiding ontwikkelingssamenwerking, van juli 1981 tot september 1982
-   lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 16 september 1982
-   waarnemend voorzitter Tweede Kamer der Staten -Generaal, van 16 mei 2002 tot 28 mei 2002
-   voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 28 mei 2002
 
 
 nevenfuncties
 
-   Lid Algemeen Bestuur Vereniging van Afgestudeerden Erasmus Universiteit Rotterdam (onbetaald)
-   Lid Algemeen Bestuur Stichting Universiteitsfonds Rotterdam (onbetaald)
-   Lid Raad van Advies Rotterdamsch Studenten Corps (onbetaald)
-   Lid Hoofdbestuur Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (onbetaald)
-   Lid Stichtingsraad Stichting IDEALS (Liberale Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking) (onbetaald)
-   Lid Comité van Aanbeveling Israël Comité Nederland (onbetaald)
-   Lid Comité van Aanbeveling Stichting Vrienden van Yad Vashem (onbetaald)
-   Lid Raad van Advies Stichting Kinderhulp Suriname (onbetaald)
-   Lid Comité van Aanbeveling Stichting Museum Suriname, Amsterdam (onbetaald)
-   Lid Comité van Aanbeveling Stichting Monument voor het Ondergedoken Kind (onbetaald)
-   Lid Comité van Aanbeveling Studenten- en Jongerenvereniging voor Internationale Betrekkingen, Maastricht (onbetaald)
-   Lid Raad van Aanbeveling Stichting Debatterij (onbetaald)
-   Lid Comité van Aanbeveling Stichting Model European Parliament Nederland (onbetaald)
-   Lid Comité van Aanbeveling Viering 105 jaar Stichting Vrienden van de Pijp in 2003 (onbetaald)
-   Lid Comité van Aanbeveling van de Avond van Wetenschap en Maatschappij (onbetaald)
-   Lid Comité van Aanbeveling 'Auschwitz-lezing' van het Nederlands Auschwitz Comité (onbetaald)
-   Lid Comité van Aanbeveling Nationaal Monument Kamp Vught (onbetaald)
-   Voorzitter van de Jury, Prijs voor de Dagbladjournalistiek 2003 (onbetaald)
-   Comité van Aanbeveling Ingrid Betancourt (onbetaald)
-   Voorzitter Curatorium Nieuwspoort (onbetaald)
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie

Geacht Tweede Kamerlid.

Sinds enige tijd bent u op de hoogte gesteld van het conflict tussen K.H. de Werd en het Openbaar Ministerie. Met name met Jhr. procureur-generaal, Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, en minister mr. J.P.H. Donner van Justitie over het weigeren van het vervolgen van meineed en het onwettig afdekken van de betreffende gerechtelijke bevelen, zoals weergegeven op mijn website. Drie grote artikelen zijn hierover in De Telegraaf al verschenen zonder dat daarover door u Kamervragen zijn gesteld. Nog merkwaardiger is het feit dat u geen aanstoot neemt aan de foto's op het internet, waarbij zowel de minister als de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als echte nazi's en Hitler worden afgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dat in de Tweede Kamer onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden, wil ik u attent maken op het onderzoek dat de Nationale Ombudsman heeft gestart. Diens bevindingen over het onwettig handelen van het Open baar Ministerie, van het College van PG's en van de minister van Justitie worden nu geëvalueerd. Om u duidelijk te maken dat het standpunt van de minister niet acceptebel is om K.H. de Werd niet te vervolgen wegens smaad, belediging en of het hanteren van nazistische symbolen in foto's van de hoogste justitiële ambtsdragers, voeg ik behalve het standpunt van de minister ook de afbeeldingen zelf toe. Men slikt die om geheimzinnige redenen als zoete koek, maar die voor iedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zouden moeten leiden tot onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding aan de rechter. Het feit dat dit niet gebeurt moet eenieder te denken geven. Ik nodig u hierbij uit om hierover vragen te stellen aan de minister.

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam Website: http://www.sdnl.nl/de-werd/index.htmlJustitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." (De Telegraaf van 18 oktober 2003)