Vries, K.G. de (PVDA)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
De Vries, K.G.
 
geboorteplaats en -datum
-, 28 April 1943
 
woonplaats
Pijnacker
 
e-mail
K.dVries@tk.parlement.nl
 
 
 fractie
 
Partij van de Arbeid (42 zetels) (PVDA)
 
 
 onderwijs
 
-   gymnasium-a Grotius College te Heerlen, van 1955 tot 1961
-   liberal-arts Hamline University te St. Paul (Minnesota, V.S.), van 1961 tot 1962
-   rechten Rijksuniversiteit te Utrecht, van 1962 tot 1968
 
 
 loopbaan
 
-   ambtenaar ministerie van Justitie, van 1968 tot 1971
-   lid gemeenteraad van Delft, van 1 september 1970 tot 1971
-   wetenschappelijk medewerker staats- en bestuursrecht Erasmus Universiteit te Rotterdam, van 1971 tot 1973
-   lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 mei 1973 tot 1 september 1988
-   hoofddirecteur V.N.G. (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), van 1 september 1988 tot 1 april 1996
-   voorzitter S.E.R. (Sociaal -Economische Raad), van 1 april 1996 tot 3 augustus 1998
-   minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 3 augustus 1998 tot 24 maart 2000
-   minister van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer, van 7 juni 1999 tot 8 juni 1999; na het aftreden van minister Apotheker
-   minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 24 maart 2000 tot 22 juli 2002
-   lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 mei 2002
 
 
 nevenfuncties
 
-   geen
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie

Geacht Tweede Kamerlid.

Sinds enige tijd bent u op de hoogte gesteld van het conflict tussen K.H. de Werd en het Openbaar Ministerie. Met name met Jhr. procureur-generaal, Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, en minister mr. J.P.H. Donner van Justitie over het weigeren van het vervolgen van meineed en het onwettig afdekken van de betreffende gerechtelijke bevelen, zoals weergegeven op mijn website. Drie grote artikelen zijn hierover in De Telegraaf al verschenen zonder dat daarover door u Kamervragen zijn gesteld. Nog merkwaardiger is het feit dat u geen aanstoot neemt aan de foto's op het internet, waarbij zowel de minister als de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als echte nazi's en Hitler worden afgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dat in de Tweede Kamer onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden, wil ik u attent maken op het onderzoek dat de Nationale Ombudsman heeft gestart. Diens bevindingen over het onwettig handelen van het Open baar Ministerie, van het College van PG's en van de minister van Justitie worden nu geëvalueerd. Om u duidelijk te maken dat het standpunt van de minister niet acceptebel is om K.H. de Werd niet te vervolgen wegens smaad, belediging en of het hanteren van nazistische symbolen in foto's van de hoogste justitiële ambtsdragers, voeg ik behalve het standpunt van de minister ook de afbeeldingen zelf toe. Men slikt die om geheimzinnige redenen als zoete koek, maar die voor iedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zouden moeten leiden tot onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding aan de rechter. Het feit dat dit niet gebeurt moet eenieder te denken geven. Ik nodig u hierbij uit om hierover vragen te stellen aan de minister.

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam Website: http://www.sdnl.nl/de-werd/index.htmlJustitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." (De Telegraaf van 18 oktober 2003)