Vos, M.B. (GL)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Vos, ir. M.B. (Marijke)
 
geboorteplaats en -datum
Leidschendam, 04 May 1957
 
woonplaats
Amsterdam
 
 
 fractie
 
GroenLinks (8 zetels) (GL)
 
 
 onderwijs
 
-   gymnasium-b R.K. St. Janslyceum te 's-Hertogenbosch tot juni 1975
-   biologie Landbouw-Hogeschool te Wageningen, van september 1975 tot augustus 1983
-   lesbevoegdheid biologie
-   stage bij Landbouwuniversiteit Vila Real (Portugal)
 
 
 loopbaan
 
-   vrijwilliger in een buurthuis; 6 jaar
-   educatief/actie-medewerker Vereniging Milieudefensie, van 15 maart 1984 tot 1 januari 1990
-   docent milieukunde Centrum voor Milieukunde Rijksuniversiteit te Leiden, van 1 januari 1990 tot 15 juni 1992
-   voorzitter GroenLinks, van 30 november 1990 tot 17 mei 1994; bezoldigd vanaf medio 1992
-   lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 17 mei 1994
 
 
 nevenfuncties
 
-   Bestuurslid Stichting Milieucontact Oost-Europa (onbetaald)
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie

Geacht Tweede Kamerlid.

Sinds enige tijd bent u op de hoogte gesteld van het conflict tussen K.H. de Werd en het Openbaar Ministerie. Met name met Jhr. procureur-generaal, Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, en minister mr. J.P.H. Donner van Justitie over het weigeren van het vervolgen van meineed en het onwettig afdekken van de betreffende gerechtelijke bevelen, zoals weergegeven op mijn website. Drie grote artikelen zijn hierover in De Telegraaf al verschenen zonder dat daarover door u Kamervragen zijn gesteld. Nog merkwaardiger is het feit dat u geen aanstoot neemt aan de foto's op het internet, waarbij zowel de minister als de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als echte nazi's en Hitler worden afgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dat in de Tweede Kamer onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden, wil ik u attent maken op het onderzoek dat de Nationale Ombudsman heeft gestart. Diens bevindingen over het onwettig handelen van het Open baar Ministerie, van het College van PG's en van de minister van Justitie worden nu geëvalueerd. Om u duidelijk te maken dat het standpunt van de minister niet acceptebel is om K.H. de Werd niet te vervolgen wegens smaad, belediging en of het hanteren van nazistische symbolen in foto's van de hoogste justitiële ambtsdragers, voeg ik behalve het standpunt van de minister ook de afbeeldingen zelf toe. Men slikt die om geheimzinnige redenen als zoete koek, maar die voor iedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zouden moeten leiden tot onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding aan de rechter. Het feit dat dit niet gebeurt moet eenieder te denken geven. Ik nodig u hierbij uit om hierover vragen te stellen aan de minister.

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam Website: http://www.sdnl.nl/de-werd/index.htmlJustitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." (De Telegraaf van 18 oktober 2003)