Vlies, B.J. van der (SGP)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Van der Vlies, ir. B.J. (Bas)
 
geboorteplaats en -datum
Sliedrecht, 29 June 1942
 
woonplaats
Maartensdijk
 
e-mail
B.vdVlies@tk.parlement.nl
 
 
 fractie
 
Staatkundig Gereformeerde Partij (2 zetels) (SGP)
 
 
 onderwijs
 
-   m.u.l.o. te Raamsdonksveer tot juli 1957; eindexamen werd afgelegd te Breda
-   weg- en waterbouwkunde H.T.S.te Dordrecht, van 1957 tot 1958
-   afdeling weg- en waterbouwkunde H.T.S. te Utrecht, Vondellaan, van 1958 tot juni 1961
-   weg- en waterbouwkunde Technische Hogeschool te Delft, van 1961 tot 8 november 1968
 
 
 loopbaan
 
-   leraar wiskunde College Blaucapel Christelijke School voor V.W.O./H.A.V.O. te Utrecht, van 1967 tot 1981
-   plaatsvervangend rector College Blaucapel Christelijke School voor V.W.O./HAVO te Utrecht, van 1973 tot 1981
-   lid Provinciale Staten van Utrecht, van juli 1974 tot 1982
-   lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 10 juni 1981
-   fractievoorzitter S.G.P. Tweede Kamer der Staten -Generaal, vanaf 22 mei 1986
 
 
 nevenfuncties
 
-   Lid Raad van Bestuur "Erdee Holding" te Apeldoorn (betaald)
-   Lid Bestuur Stichting Reformatorische Publikatie te Driebergen (onbetaald)
-   Lid Kerkenraad Hervormde Gemeente te Maartensdijk (onbetaald)
-   Lid Breed Moderamen Provinciale Kerkvergadering (provincie Utrecht) van de Nederlands Hervormde Kerk (onbetaald)
-   Lid Raad van toezicht van de Hogeschool De Driestar te Gouda (onbetaald)
-   Lid Bestuur Studiecentrum van de SGP (onbetaald)
-   Lid Commissie van Beroep van het Verbond van Scholen van Gereformeerde Belijdenis (onbetaald)
-   Voorzitter Bestuur Stichting fractiebijstand SGP (onbetaald)
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie

Geacht Tweede Kamerlid.

Sinds enige tijd bent u op de hoogte gesteld van het conflict tussen K.H. de Werd en het Openbaar Ministerie. Met name met Jhr. procureur-generaal, Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, en minister mr. J.P.H. Donner van Justitie over het weigeren van het vervolgen van meineed en het onwettig afdekken van de betreffende gerechtelijke bevelen, zoals weergegeven op mijn website. Drie grote artikelen zijn hierover in De Telegraaf al verschenen zonder dat daarover door u Kamervragen zijn gesteld. Nog merkwaardiger is het feit dat u geen aanstoot neemt aan de foto's op het internet, waarbij zowel de minister als de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als echte nazi's en Hitler worden afgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dat in de Tweede Kamer onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden, wil ik u attent maken op het onderzoek dat de Nationale Ombudsman heeft gestart. Diens bevindingen over het onwettig handelen van het Open baar Ministerie, van het College van PG's en van de minister van Justitie worden nu geëvalueerd. Om u duidelijk te maken dat het standpunt van de minister niet acceptebel is om K.H. de Werd niet te vervolgen wegens smaad, belediging en of het hanteren van nazistische symbolen in foto's van de hoogste justitiële ambtsdragers, voeg ik behalve het standpunt van de minister ook de afbeeldingen zelf toe. Men slikt die om geheimzinnige redenen als zoete koek, maar die voor iedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zouden moeten leiden tot onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding aan de rechter. Het feit dat dit niet gebeurt moet eenieder te denken geven. Ik nodig u hierbij uit om hierover vragen te stellen aan de minister.

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam Website: http://www.sdnl.nl/de-werd/index.htmlJustitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." (De Telegraaf van 18 oktober 2003)