Verhagen, M.J.M. (CDA)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Verhagen, drs. M.J.M. (Maxime)
 
geboorteplaats en -datum
Maastricht, 14 September 1956
 
woonplaats
Voorburg
 
e-mail
M.Verhagen@tk.parlement.nl
 
 
 fractie
 
Christen-Democratisch Appèl (44 zetels) (CDA)
 
 
 onderwijs
 
-   atheneum-a R.K. Hendric van Veldekecollege te Maastricht tot 1975
-   geschiedenis Rijksuniversiteit te Leiden tot juni 1986
 
 
 loopbaan
 
-   persoonlijk medewerker C.D.A.-Tweede-Kamerlid, van 1 mei 1984 tot 1 januari 1987
-   fractiemedewerker C.D.A Europese zaken, ontwikkelingssamenwerking en handelspolitiek Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 januari 1987 tot juli 1989
-   lid gemeenteraad van Oegstgeest tot juli 1989
-   lid Europees Parlement, van 25 juli 1989 tot 18 juli 1994
-   lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 17 mei 1994
-   fractievoorzitter C.D.A. Tweede Kamer der Staten -Generaal, vanaf 11 juli 2002
 
 
 nevenfuncties
 
-   Bestuurslid CDA-stichting van Internationale Solidariteit Eduardo Frei (onbetaald)
-   Lid Raad van Toezicht en Advies van de Stichting Communicatie Ontwikkelingssamenwerking (SCO) (onbetaald)
-   Lid Raad van Advies van de Stichting Platform Beeldvorming Nederland (onbetaald)
-   Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur van de Atlantische Commissie (onbetaald)
-   Lid Bestuur Stichting Europe 2000 NL Nationaal Comité (onbetaald)
-   Lid Bestuur Stichting Afwikkeling Onverzekerde Vorderingen op de voormalige Sovjet Unie (onbetaald)
-   Lid van Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de Europese Beweging (onbetaald)
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie

Geacht Tweede Kamerlid.

Sinds enige tijd bent u op de hoogte gesteld van het conflict tussen K.H. de Werd en het Openbaar Ministerie. Met name met Jhr. procureur-generaal, Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, en minister mr. J.P.H. Donner van Justitie over het weigeren van het vervolgen van meineed en het onwettig afdekken van de betreffende gerechtelijke bevelen, zoals weergegeven op mijn website. Drie grote artikelen zijn hierover in De Telegraaf al verschenen zonder dat daarover door u Kamervragen zijn gesteld. Nog merkwaardiger is het feit dat u geen aanstoot neemt aan de foto's op het internet, waarbij zowel de minister als de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als echte nazi's en Hitler worden afgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dat in de Tweede Kamer onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden, wil ik u attent maken op het onderzoek dat de Nationale Ombudsman heeft gestart. Diens bevindingen over het onwettig handelen van het Open baar Ministerie, van het College van PG's en van de minister van Justitie worden nu geëvalueerd. Om u duidelijk te maken dat het standpunt van de minister niet acceptebel is om K.H. de Werd niet te vervolgen wegens smaad, belediging en of het hanteren van nazistische symbolen in foto's van de hoogste justitiële ambtsdragers, voeg ik behalve het standpunt van de minister ook de afbeeldingen zelf toe. Men slikt die om geheimzinnige redenen als zoete koek, maar die voor iedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zouden moeten leiden tot onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding aan de rechter. Het feit dat dit niet gebeurt moet eenieder te denken geven. Ik nodig u hierbij uit om hierover vragen te stellen aan de minister.

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam Website: http://www.sdnl.nl/de-werd/index.htmlJustitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." (De Telegraaf van 18 oktober 2003)