Verbeet, G.A. (PVDA)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Verbeet, G.A. (Gerdi)
 
geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 18 April 1951
 
woonplaats
Amsterdam
 
e-mail
G.Verbeet@tk.parlement.nl
 
 
 fractie
 
Partij van de Arbeid (42 zetels) (PVDA)
 
 
 onderwijs
 
-   gymansium-a Cartesius Lyceum te Amsterdam, van 1963 tot 1970
-   M.O.-a Nederlandse Taal - en Letterkunde, van 1977 tot 1980
-   M.O.-b Nederlandse Taal- en Letterkunde (niet voltooid), van 1980 tot 1982
-   sociale geografie (niet voltooid), van 1970 tot 1974
 
 
 loopbaan
 
-   docent/examinator Stichting Opleiding Sociale Arbeid te Haarlem, van 1980 tot 1990
-   lerares Nederlands Berlage Lyceum te Amsterdam, van 1981 tot 1984
-   docent/ontwikkelaar intensieve taalcursus Erasmus College te Haarlem, van 1983 tot 1984
-   coördinator Contactcentrum Onderwijs-Arbeid provincie Utrecht, van 1984 tot 1987
-   stafmedewerker koepelorganisatie van regionale organen leerlingwezen te Houten, van 1987 tot 1991
-   projectleider Tijdelijke Regeling Voorschakeling Leerlingwezen voor allochtonen te Scheveningen, van 1991 tot 1992
-   projectmanager emancipatie en vrouwenvakscholing in het beroepsonderwijs, bve-procescoördinatie te Scheveningen, van 1992 tot 1994
-   persoonlijk adviseur staatssecretaris T. Netelenbos van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van 1994 tot augustus 1998
-   politiek adviseur P.v.d.A.-fractieleider A. Melkert, van augustus 1998 tot december 2001
-   lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 december 2001 tot 23 mei 2002
-   lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 26 juli 2002
-   leraar voortgezet onderwijs
 
 
 nevenfuncties
 
-   Lid bestuur Stichting Blijf van mijn Lijf huis in Zaanstad (onbetaald)
-   Lid Comité van Aanbeveling Stichting Ronald McDonald Kindervallei (onbetaald)
-   Lid van de Raad van Advies van Masterfoods B.V. (betaald)
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie

Geacht Tweede Kamerlid.

Sinds enige tijd bent u op de hoogte gesteld van het conflict tussen K.H. de Werd en het Openbaar Ministerie. Met name met Jhr. procureur-generaal, Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, en minister mr. J.P.H. Donner van Justitie over het weigeren van het vervolgen van meineed en het onwettig afdekken van de betreffende gerechtelijke bevelen, zoals weergegeven op mijn website. Drie grote artikelen zijn hierover in De Telegraaf al verschenen zonder dat daarover door u Kamervragen zijn gesteld. Nog merkwaardiger is het feit dat u geen aanstoot neemt aan de foto's op het internet, waarbij zowel de minister als de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als echte nazi's en Hitler worden afgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dat in de Tweede Kamer onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden, wil ik u attent maken op het onderzoek dat de Nationale Ombudsman heeft gestart. Diens bevindingen over het onwettig handelen van het Open baar Ministerie, van het College van PG's en van de minister van Justitie worden nu geëvalueerd. Om u duidelijk te maken dat het standpunt van de minister niet acceptebel is om K.H. de Werd niet te vervolgen wegens smaad, belediging en of het hanteren van nazistische symbolen in foto's van de hoogste justitiële ambtsdragers, voeg ik behalve het standpunt van de minister ook de afbeeldingen zelf toe. Men slikt die om geheimzinnige redenen als zoete koek, maar die voor iedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zouden moeten leiden tot onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding aan de rechter. Het feit dat dit niet gebeurt moet eenieder te denken geven. Ik nodig u hierbij uit om hierover vragen te stellen aan de minister.

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam Website: http://www.sdnl.nl/de-werd/index.htmlJustitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." (De Telegraaf van 18 oktober 2003)