Snijder-Hazelhoff
Snijder-Hazelhoff, J.F. (VVD)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Snijder-Hazelhoff, J.F.
 
geboorteplaats en -datum
Nieuwe-Pekela, 26 december 1952
 
woonplaats
Wagenborgen
 
anciënniteit
1722 dagen
 
e-mail
J.Snijder@tweedekamer.nl
 
 
 fractie
 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
 
 
 onderwijs
 
(nog) geen opgave
 
 
 loopbaan
 
- Lid Gemeenteraad (Termunten en Delfzijl), 1982-2000
- Lid Provinciale Staten Provincie Groningen, 1993-1999
- Agrarisch ondernemer, 1997-heden
- Wethouder gemeente Delfzijl (Economische en Sociale Zaken), 1998-2000
- Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal van 07 december 1999 tot 22 mei 2002
- Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf 3 juni 2003
 
 
 nevenfuncties
 
- Provinciaal voorzitter Faunabeheer provincie Groningen (onbetaald)
- Bestuurslid R.T.V. Noord (radio, televisie Noord) (onbetaald)
- Vertegenwoordiger (Bankinst) Rabobank in Stichting Glastuinbouw (onbetaald)
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie