Van Schijndel
Schijndel, A.H.J.W. Van (VVD)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Van Schijndel, mr. drs. A.H.J.W. (Anton)
 
geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 12 januari 1960
 
woonplaats
Amsterdam
 
e-mail
a.vschijndel@tweedekamer.nl
 

anciënniteit

5 dagen
 
 
 fractie
 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
 
 
 onderwijs
 
(nog) geen opgave
 
 
 loopbaan
 
(nog) geen opgave
 
 
 nevenfuncties
 
(nog) geen opgave
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie