Van der Sande
Sande, E.A.W Van der (VVD)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Van der Sande, E.A.W
 
geboorteplaats en -datum
Monster, 28 mei 1966
 
woonplaats

e-mail
e.vdsande@tweedekamer.nl
Engelen
 
anciënniteit
66 dagen
 
 
 fractie
 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
 
 
 onderwijs
 
(nog) geen opgave
 
 
 loopbaan
 
(nog) geen opgave
 
 
 nevenfuncties
 
(nog) geen opgave
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie