Rouvoet, A. (CU)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Rouvoet, mr. A. (André)
 
geboorteplaats en -datum
Hilversum, 04 January 1962
 
woonplaats
Woerden
 
e-mail
A.Rouvoet@tk.parlement.nl
 
 
 fractie
 
ChristenUnie (3 zetels) (CU)
 
 
 onderwijs
 
-   gymnasium-a te Hilversum tot mei 1980
-   rechten: wijsgerig-theoretische richting: rechts- en staatsfilosofie Vrije Universiteit, van september 1981 tot februari 1986
 
 
 loopbaan
 
-   medewerker fractie R.P.F. Tweede Kamer der Staten-Generaal, van november 1985 tot 31 maart 1986
-   beleidsmedewerker Stichting Scholen P.C.K. (Prot.-Chr. kindertehuizen, speciaal onderwijs), van 1 april 1986 tot 15 augustus 1987
-   wetenschappelijk medewerker Marnix van St. Aldegonde Stichting, wetenschappelijk instituut R.P.F., van 16 augustus 1987 tot 31 december 1988
-   free-lance docent politicologie/staatsinrichting Evangelische School voor Journalistiek te Amersfoort, van 1 september 1989 tot 30 juni 1993
-   directeur Marnix van St. Aldegonde Stichting, van 1 januari 1989 tot 17 mei 1994
-   lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 17 mei 1994
-   fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 12 november 2002
 
 
 nevenfuncties
 
-   Secretaris Bestuur van CHIPS-Europe (Europese tak van de Christian Heritage International Political Society) (onbetaald)
-   (Juridisch) adviseur Bestuur van de Vereniging van Christelijke Onderwijzers (onbetaald)
-   Lid Deputaatschap Contact met de Overheid van de Christelijke Gereformeerde Kerken (onbetaald)
-   Lid Bestuur Stichting ondersteuning Tweede Kamerfractie ChristenUnie (onbetaald)
-   Lid Comité van Aanbeveling van de Stichting AlbaniŽ-centrum te Amsterdam (onbetaald)
-   (Juridisch) Adviserend lid Bestuur van het Verband van Scholen van Gereformeerde Belijdenis (onbetaald)
-   Lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Hulp AlbaniŽ te Ermelo (onbetaald)
-   Secretaris Bestuur van de Stichting Palm en Ceder (onbetaald)
-   Lid van het Comité van Aanbeveling van Prison Fellowship Nederland (onbetaald)
-   Lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Evangelisch Onderwijs Eindhoven e.o. (onbetaald)
-   Fellow van de Marnix van St. Aldegonde Stichting (onkostenvergoeding)
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie

Geacht Tweede Kamerlid.

Sinds enige tijd bent u op de hoogte gesteld van het conflict tussen K.H. de Werd en het Openbaar Ministerie. Met name met Jhr. procureur-generaal, Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, en minister mr. J.P.H. Donner van Justitie over het weigeren van het vervolgen van meineed en het onwettig afdekken van de betreffende gerechtelijke bevelen, zoals weergegeven op mijn website. Drie grote artikelen zijn hierover in De Telegraaf al verschenen zonder dat daarover door u Kamervragen zijn gesteld. Nog merkwaardiger is het feit dat u geen aanstoot neemt aan de foto's op het internet, waarbij zowel de minister als de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als echte nazi's en Hitler worden afgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dat in de Tweede Kamer onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden, wil ik u attent maken op het onderzoek dat de Nationale Ombudsman heeft gestart. Diens bevindingen over het onwettig handelen van het Open baar Ministerie, van het College van PG's en van de minister van Justitie worden nu geëvalueerd. Om u duidelijk te maken dat het standpunt van de minister niet acceptebel is om K.H. de Werd niet te vervolgen wegens smaad, belediging en of het hanteren van nazistische symbolen in foto's van de hoogste justitiële ambtsdragers, voeg ik behalve het standpunt van de minister ook de afbeeldingen zelf toe. Men slikt die om geheimzinnige redenen als zoete koek, maar die voor iedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zouden moeten leiden tot onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding aan de rechter. Het feit dat dit niet gebeurt moet eenieder te denken geven. Ik nodig u hierbij uit om hierover vragen te stellen aan de minister.

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam Website: http://www.sdnl.nl/de-werd/index.htmlJustitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." (De Telegraaf van 18 oktober 2003)