Roefs
Roefs, C.W.J.M. (PVDA)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Roefs, drs. C.W.J.M.
 
geboorteplaats en -datum
Oss, 27 april 1955
 
woonplaats
Bergen (L)

e-mail
c.roefs@tweedekamer.nl
 
anciënniteit
312 dagen
 
 
 fractie
 
Partij van de Arbeid (PVDA)
 
 
 onderwijs
 
- Gymnasium Alpha Mater Dei Lyceum Nijmegen 1967 - 1973
- Sociale Geografie Katholieke (Radboud) Universiteit Nijmegen 1973 - 1980
 
 
 loopbaan
 
- Lerares aardrijkskunde St. Volwassenen Educatie Nijmegen 1979 - 1980
- Lerares aardrijkskunde Maurick College Vught 1980 - 1986
- Lerares aardrijkskunde Havo Notre Dame des Anges te Ubbergen 1983 - 2004
- Wethouder onderwijs, sociale zaken en welzijn gemeente Bergen LB 1994 - 2002
 
 
 nevenfuncties
 
- Voorzitter Progressieve Kombinatie (PvdA, D66) Bergen LB (onbetaald)
- Bestuurslid A73 Stichting Openbaar Onderwijs (onbetaald)
- Vice-voorzitter Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School Land van Cuyk (onbetaald)
- Eigenaar Readshop Bergen LB (betaald)
- Terugkeerregeling bij St. Augustinus Stichting te Ubbergen
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie