Rijpstra, J. (VVD)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Rijpstra, J. (Jan)
 
geboorteplaats en -datum
Gouda, 15 July 1955
 
woonplaats
Meppel
 
e-mail
Rijpstra@tk.parlement.nl
 
 
 fractie
 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (28 zetels) (VVD)
 
 
 onderwijs
 
-   atheneum-b Meandercollege te Zwolle tot 1975
-   opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Groningen, van 1975 tot 1979
-   cursussen op het terrein van onderwijs en sport
 
 
 loopbaan
 
-   leraar lichamelijke opvoeding Mavo -Havo-Vwo, van 1979 tot 1988
-   docent Academie Lichamelijke Opvoeding te Groningen, van 1979 tot 1991
-   docent Lichamelijke Opvoeding Hogeschool Drenthe (H.E.A.O. en PABO), van 1985 tot 1994
-   lid gemeenteraad van Groningen, van 1988 tot 1990
-   adviseur bouw en inrichting sportaccomodaties (Rijpstra en Magendans Advies), van 1991 tot 1995
-   coördinator H.B.O. Sport Drenthe, van 1993 tot 1994
-   lid gemeenteraad van Meppel, van maart 1993 tot 10 november 1994
-   lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 17 mei 1994
-   fractiesecretaris VVD-fractie sinds 23 mei 2002
-   lid presidium sinds 23 mei 2002
-   coördinator steunpunt studiefinanciering Hogeschool Drenthe, van 1993 tot 1994
-   lid van het fractiebestuur van de VVD-fractie vanaf juli 1998
 
 
 nevenfuncties
 
-   Voorzitter Edventure (betaald)
-   Lid Hoofdbestuur NebasNsg (onbetaald)
-   Lid van de Strategische Adviesraad van de afdeling Sport en Bewegen/ALO van de Faculteit Gamma van de Hanzehogeschool Groningen (onbetaald)
-   Lid van de Strategische Adviesraad van de Hogere Beroepsopleiding Sport, Gezondheid en Management van de Faculteit Gamma van de Hanzehogeschool Groningen (onbetaald)
-   Voorzitter NPPB (onbetaald)
-   Secretaris Stichting Eurochamp (onbetaald)
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie

Geacht Tweede Kamerlid.

Sinds enige tijd bent u op de hoogte gesteld van het conflict tussen K.H. de Werd en het Openbaar Ministerie. Met name met Jhr. procureur-generaal, Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, en minister mr. J.P.H. Donner van Justitie over het weigeren van het vervolgen van meineed en het onwettig afdekken van de betreffende gerechtelijke bevelen, zoals weergegeven op mijn website. Drie grote artikelen zijn hierover in De Telegraaf al verschenen zonder dat daarover door u Kamervragen zijn gesteld. Nog merkwaardiger is het feit dat u geen aanstoot neemt aan de foto's op het internet, waarbij zowel de minister als de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als echte nazi's en Hitler worden afgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dat in de Tweede Kamer onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden, wil ik u attent maken op het onderzoek dat de Nationale Ombudsman heeft gestart. Diens bevindingen over het onwettig handelen van het Open baar Ministerie, van het College van PG's en van de minister van Justitie worden nu geëvalueerd. Om u duidelijk te maken dat het standpunt van de minister niet acceptebel is om K.H. de Werd niet te vervolgen wegens smaad, belediging en of het hanteren van nazistische symbolen in foto's van de hoogste justitiële ambtsdragers, voeg ik behalve het standpunt van de minister ook de afbeeldingen zelf toe. Men slikt die om geheimzinnige redenen als zoete koek, maar die voor iedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zouden moeten leiden tot onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding aan de rechter. Het feit dat dit niet gebeurt moet eenieder te denken geven. Ik nodig u hierbij uit om hierover vragen te stellen aan de minister.

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam Website: http://www.sdnl.nl/de-werd/index.htmlJustitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." (De Telegraaf van 18 oktober 2003)