Pater-van der Meer, M.L. de (CDA)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
De Pater-van der Meer, M.L. (Marleen)
 
geboorteplaats en -datum
Hekelingen, 19 November 1950
 
woonplaats
Zutphen
 
e-mail
M.dePater@tk.parlement.nl
 
 
 fractie
 
Christen-Democratisch AppŤl (44 zetels) (CDA)
 
 
 onderwijs
 
-   m.u.l.o. Prot.Chr. MULO-school te Spijkenisse, van 1962 tot 1966
-   kinderverzorging en opvoedkunde (akte NXX, met lesbevoegdheid) Prot.Chr. H.B.O.-school te Zetten, van 1967 tot 1971
-   avondstudie wijsbegeerte en spiritualiteit (getuigschrift) Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1998 tot 1999
-   deeltijdstudie wijsbegeerte (propedeuse-examen) Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1999 tot 2000
 
 
 loopbaan
 
-   groepsleidster residentiŽle kinderbescherming Inrichting te Zetten, van 1971 tot 1972
-   docente L.H.N.O. en M.H.N.O. te Vlaardingen, van 1972 tot 1974
-   part-time docente opleidingsinstituut kraamzorg te Barchem (Gld.), van 1983 tot 1989
-   lid gemeenteraad van Zutphen, van 28 april 1980 tot 14 april 1998
-   wethouder (voor financiŽn, economische zaken, arbeidsvoorziening, milieu en grondzaken) van Zutphen, van 1 mei
-   1990 tot 14 april 1998; 6 jaar tevens loco-burgemeester
-   interim-directeur, bestuursgedelegeerde Stichting Kerk en Wereld te Driebergen, vanaf 1999
-   lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 6 februari 2001
 
 
 nevenfuncties
 
-   Lid bestuur JPC de Sprengen (Justitieel Pedagogisch Centrum) Zutphen/Wapenveld (onbetaald)
-   Lid bestuur School voor Voortgezet Speciaal Onderwijs "De Dreef" (onbetaald)
-   Lid bestuur Stichting Kerk en Wereld te Driebergen (onbetaald)
-   Lid Raad van Commissarissen Woningstichting Brummen (betaald)
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie

Geacht Tweede Kamerlid.

Sinds enige tijd bent u op de hoogte gesteld van het conflict tussen K.H. de Werd en het Openbaar Ministerie. Met name met Jhr. procureur-generaal, Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, en minister mr. J.P.H. Donner van Justitie over het weigeren van het vervolgen van meineed en het onwettig afdekken van de betreffende gerechtelijke bevelen, zoals weergegeven op mijn website. Drie grote artikelen zijn hierover in De Telegraaf al verschenen zonder dat daarover door u Kamervragen zijn gesteld. Nog merkwaardiger is het feit dat u geen aanstoot neemt aan de foto's op het internet, waarbij zowel de minister als de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als echte nazi's en Hitler worden afgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dat in de Tweede Kamer onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden, wil ik u attent maken op het onderzoek dat de Nationale Ombudsman heeft gestart. Diens bevindingen over het onwettig handelen van het Open baar Ministerie, van het College van PG's en van de minister van Justitie worden nu geëvalueerd. Om u duidelijk te maken dat het standpunt van de minister niet acceptebel is om K.H. de Werd niet te vervolgen wegens smaad, belediging en of het hanteren van nazistische symbolen in foto's van de hoogste justitiële ambtsdragers, voeg ik behalve het standpunt van de minister ook de afbeeldingen zelf toe. Men slikt die om geheimzinnige redenen als zoete koek, maar die voor iedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zouden moeten leiden tot onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding aan de rechter. Het feit dat dit niet gebeurt moet eenieder te denken geven. Ik nodig u hierbij uit om hierover vragen te stellen aan de minister.

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam Website: http://www.sdnl.nl/de-werd/index.htmlJustitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." (De Telegraaf van 18 oktober 2003)