Noorman-den Uyl, S.E.A (PVDA)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Noorman-den Uyl, S.E.A (Saskia)
 
geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 31 March 1946
 
woonplaats
Heemstede
 
e-mail
Noorman@tk.parlement.nl
 
 
 fractie
 
Partij van de Arbeid (42 zetels) (PVDA)
 
 
 onderwijs
 
-   h.b.s.; 4 jaar
-   binnenhuisarchitectuur Gerrit Rietveldacademie tot 1 juli 1967
-   veranderingsmanagement tot juni 1991
 
 
 loopbaan
 
-   interieurarchitect, werkzaam bij architect Jan Rietveld te Amsterdam, van 1 juli 1967 tot 1969
-   interieurarchitect architectenbureau Zwiers-Fontein te Amsterdam, van 1969 tot 1971
-   interieurarchitect Centrale Rabobank te Utrecht, van 1971 tot 1 september 1974
-   lid gemeenteraad van Heemstede, van 1 april 1978 tot 1 januari 1991
-   wethouder (van welzijn, cultuur, sociale zaken, werkgelegenheid en personeel) van Heemstede, van 1 februari 1985 tot 1 mei 1990
-   directeur Sociale Dienst gemeente Leiden, van 15 augustus 1990 tot 1 januari 1992
-   directeur Dienst Economische en Sociale zaken gemeente Leiden, van 1 januari 1992 tot 17 mei 1994
-   lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 17 mei 1994
 
 
 nevenfuncties
 
-   Lid Bestuur Stichting drs. J.M. den Uyl-lezing (onbetaald)
-   Voorzitter bestuur Feministisch Maandblad OPZIJ (onbetaald)
-   Lid beleggingsadviescommissie Algemene Spaarbank Nederland (ASN) (vergoeding 3.000,-- per jaar)
-   Voorzitter Raad van Toezicht van Sensis te Grave (onbetaald)
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie

Geacht Tweede Kamerlid.

Sinds enige tijd bent u op de hoogte gesteld van het conflict tussen K.H. de Werd en het Openbaar Ministerie. Met name met Jhr. procureur-generaal, Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, en minister mr. J.P.H. Donner van Justitie over het weigeren van het vervolgen van meineed en het onwettig afdekken van de betreffende gerechtelijke bevelen, zoals weergegeven op mijn website. Drie grote artikelen zijn hierover in De Telegraaf al verschenen zonder dat daarover door u Kamervragen zijn gesteld. Nog merkwaardiger is het feit dat u geen aanstoot neemt aan de foto's op het internet, waarbij zowel de minister als de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als echte nazi's en Hitler worden afgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dat in de Tweede Kamer onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden, wil ik u attent maken op het onderzoek dat de Nationale Ombudsman heeft gestart. Diens bevindingen over het onwettig handelen van het Open baar Ministerie, van het College van PG's en van de minister van Justitie worden nu geëvalueerd. Om u duidelijk te maken dat het standpunt van de minister niet acceptebel is om K.H. de Werd niet te vervolgen wegens smaad, belediging en of het hanteren van nazistische symbolen in foto's van de hoogste justitiële ambtsdragers, voeg ik behalve het standpunt van de minister ook de afbeeldingen zelf toe. Men slikt die om geheimzinnige redenen als zoete koek, maar die voor iedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zouden moeten leiden tot onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding aan de rechter. Het feit dat dit niet gebeurt moet eenieder te denken geven. Ik nodig u hierbij uit om hierover vragen te stellen aan de minister.

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam Website: http://www.sdnl.nl/de-werd/index.htmlJustitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." (De Telegraaf van 18 oktober 2003)