Nawijn, H.P.A. (LPF)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Nawijn, H.P.A. (Hilbrand)
 
geboorteplaats en -datum
Kampen, 08 August 1948
 
woonplaats
Zoetermeer
 
e-mail
H.Nawijn@tweedekamer.nl
 
 
 fractie
 
Lijst Pim Fortuyn (8 zetels) (LPF)
 
 
 onderwijs
 
-   HBS-B
-   Doctoraal Rechten (publiekrechtelijke richting) Rijksuniversiteit Groningen (examen 1973)
 
 
 loopbaan
 
-   Juridisch medewerker bij de hoofdafdeling Staats- en Strafrecht Ministerie van Justitie, tot 1978
-   Hoofd afdeling Internationale rechtshulp Ministerie van Justitie, tot 1980
-   Hoofd van de afdeling Asielzaken Directie Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie, tot 1984
-   Hoofd van de hoofdafdeling Toelating en Verblijf Ministerie van Justitie, tot 1988
-   Directeur directie Directie Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie (vanaf 1994 Immigratie- en Naturalisatiedienst IND), vanaf 1988
-   Directeur bij KPMG management services te Den Haag, 1996
-   Organisatie-adviseur bij Marezate BV te Hilversum, 1997-1999
-   Advocaat en stagiaire bij Hoens en Souren advocaten in Zoetermeer, vanaf 1999
-   Oprichter immigratie-adviescentrum IMAD BV, 2001
-   Advocaat advocatenkantoor Nawijn advocaten in Zoetermeer, 2002
-   Lid van de gemeenteraad van Zoetermeer voor het CDA, 2002
-   Minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie in het kabinet-Balkenende op voordracht van de LPF, van 22 juli 2002 tot 26 mei 2003
-   Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf 23 januari 2003
 
 
 nevenfuncties
 
-   Bestuurslid van de Stichting City Team (onbetaald)
-   Lid van het Comité van Aanbeveling van het Meldpunt Vermiste Personen van het Nederlandse Rode Kruis (onbetaald)
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie

Geacht Tweede Kamerlid.

Sinds enige tijd bent u op de hoogte gesteld van het conflict tussen K.H. de Werd en het Openbaar Ministerie. Met name met Jhr. procureur-generaal, Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, en minister mr. J.P.H. Donner van Justitie over het weigeren van het vervolgen van meineed en het onwettig afdekken van de betreffende gerechtelijke bevelen, zoals weergegeven op mijn website. Drie grote artikelen zijn hierover in De Telegraaf al verschenen zonder dat daarover door u Kamervragen zijn gesteld. Nog merkwaardiger is het feit dat u geen aanstoot neemt aan de foto's op het internet, waarbij zowel de minister als de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als echte nazi's en Hitler worden afgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dat in de Tweede Kamer onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden, wil ik u attent maken op het onderzoek dat de Nationale Ombudsman heeft gestart. Diens bevindingen over het onwettig handelen van het Open baar Ministerie, van het College van PG's en van de minister van Justitie worden nu geëvalueerd. Om u duidelijk te maken dat het standpunt van de minister niet acceptebel is om K.H. de Werd niet te vervolgen wegens smaad, belediging en of het hanteren van nazistische symbolen in foto's van de hoogste justitiële ambtsdragers, voeg ik behalve het standpunt van de minister ook de afbeeldingen zelf toe. Men slikt die om geheimzinnige redenen als zoete koek, maar die voor iedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zouden moeten leiden tot onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding aan de rechter. Het feit dat dit niet gebeurt moet eenieder te denken geven. Ik nodig u hierbij uit om hierover vragen te stellen aan de minister.

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam Website: http://www.sdnl.nl/de-werd/index.htmlJustitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." (De Telegraaf van 18 oktober 2003)