Luchtenveld, R. (VVD)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Luchtenveld, mr R. (Ruud)
 
geboorteplaats en -datum
Amersfoort, 08 May 1956
 
woonplaats
Amersfoort
 
e-mail
R.Luchtenveld@tk.parlement.nl
 
 
 fractie
 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (28 zetels) (VVD)
 
 
 onderwijs
 
-   atheneum-b Openbare middelbare school te Amersfoort tot juni 1974
-   rechten (privaatrecht en staats- en administratiefrecht) Rijksuniversiteit te Utrecht, van 1974 tot 1979
 
 
 loopbaan
 
-   Juridisch stafmedewerker Kamer van Koophandel en Fabrieken Eemland, van 1980 tot 1982
-   (wetgevings-)Jurist stafafdeling Constitutionele Zaken en Wetgevingsaangelegenheden (sectie regering en parlement) ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1982 tot 1986
-   Lid gemeenteraad van Amersfoort, vanaf 1982
-   Wethouder (van volksgezondheid, milieu, recreatie en toerisme en mediabeleid) van Amersfoort, van 1986 tot 1990
-   Advocaat en procureur, van 1990 tot 1994
-   Lid Provinciale Staten van Utrecht, vanaf 1991
-   Wethouder (van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, woonruimteverdeling en stadsontwikkeling) van Amersfoort, van 1994 tot 26 augustus 1997
-   Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 augustus 1997 tot 19 mei 1998
-   Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 augustus 1998 tot 23 mei 2002
-   Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 26 juli 2002 tot 22 januari 2003
-   Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 3 juni 2003
 
 
 nevenfuncties
 
-   Lid Gemeenteraad Amersfoort (betaald)
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie

Geacht Tweede Kamerlid.

Sinds enige tijd bent u op de hoogte gesteld van het conflict tussen K.H. de Werd en het Openbaar Ministerie. Met name met Jhr. procureur-generaal, Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, en minister mr. J.P.H. Donner van Justitie over het weigeren van het vervolgen van meineed en het onwettig afdekken van de betreffende gerechtelijke bevelen, zoals weergegeven op mijn website. Drie grote artikelen zijn hierover in De Telegraaf al verschenen zonder dat daarover door u Kamervragen zijn gesteld. Nog merkwaardiger is het feit dat u geen aanstoot neemt aan de foto's op het internet, waarbij zowel de minister als de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als echte nazi's en Hitler worden afgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dat in de Tweede Kamer onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden, wil ik u attent maken op het onderzoek dat de Nationale Ombudsman heeft gestart. Diens bevindingen over het onwettig handelen van het Open baar Ministerie, van het College van PG's en van de minister van Justitie worden nu geëvalueerd. Om u duidelijk te maken dat het standpunt van de minister niet acceptebel is om K.H. de Werd niet te vervolgen wegens smaad, belediging en of het hanteren van nazistische symbolen in foto's van de hoogste justitiële ambtsdragers, voeg ik behalve het standpunt van de minister ook de afbeeldingen zelf toe. Men slikt die om geheimzinnige redenen als zoete koek, maar die voor iedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zouden moeten leiden tot onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding aan de rechter. Het feit dat dit niet gebeurt moet eenieder te denken geven. Ik nodig u hierbij uit om hierover vragen te stellen aan de minister.

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam Website: http://www.sdnl.nl/de-werd/index.htmlJustitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." (De Telegraaf van 18 oktober 2003)