Lenards
Lenards, J.M. (VVD)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Lenards, mr J.M. (Jan)
 
geboorteplaats en -datum
Den Helder, 07 januari 1955
 
woonplaats
Emmeloord
 
anciënniteit
4 dagen
 
 
 fractie
 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
 
 
 onderwijs
 
(nog) geen opgave
 
 
 loopbaan
 
(nog) geen opgave
 
 
 nevenfuncties
 
(nog) geen opgave
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie