Kraneveldt, M. (LPF)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Kraneveldt, drs. M. (Margot)
 
geboorteplaats en -datum
Hilversum, 26 May 1967
 
woonplaats
ZOETERMEER
 
e-mail
M.Kraneveldt@tk.parlement.nl
 
 
 fractie
 
Lijst Pim Fortuyn (8 zetels) (LPF)
 
 
 onderwijs
 
-   VWO, Christelijk College Stad & Lande in Huizen 1979 - 1985
-   Duitse Taal & Letterkunde, VU in Amsterdam 1985 - 1991
-   Universitaire Lerarenopleiding, VU in Amsterdam 1990 - 1991
 
 
 loopbaan
 
-   Freelance programmaredacteur VARA TV Magazine in Hilversum (baan tijdens studie) 1986 - 1991
-   Docente Duits aan het College voor Kort Middelbaar Beroeps Onderwijs Amstelland en Meerlanden in Amstelveen, tijdens studie 1989 - 1991
-   Trainer Nederlandse Taalbeheersing en Sollicitatie aan het College voor Kort Middelbaar Beroeps Onderwijs Amstelland en Meerlanden in Amstelveen, tijdens studie 1989 - 1991
-   Docente Duits aan het Dudok College in Naarden, MBO en HEAO 1991 - 1992
-   Programmaredacteur Centraal Bureau voor Programmapublicaties van de NOS in Hilversum 1992 - 1993
-   Redacteur en eindredacteur Veronica Uitgeverij Hilversum 1993 - 1998
-   Internationaal hoofdredacteur van Bruid & Bruidegom Magazine in Nederland, BelgiŽ, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, Christiaan Uitgevers in Soest 1999 - 2001
-   Freelance eindredacteur voor diverse opdrachtgever 2001 - 2002
-   Beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie Lijst Pim Fortuyn op het beleidsterrein onderwijs en wetenschappen, cultuur en media 2002-2003
-   Lid Tweede Kamer vanaf 30 januari 2003
 
 
 nevenfuncties
 
-   Eindredacteur van de B-lijn, ledenmagazine van de Afdeling Schermvliegen van de KNVvL in Den Haag (onbetaald)
-   Ledenraadsafgevaardigde van de KNVvL (onbetaald)
-   Deelname aan het TOP 2003 project van Jong Management (koppeling Kamerlid aan jonge ondernemer/manager) (onbetaald)
-   Deelname aan START project, ambassadeur van "Baraarujin", een project voor Somalische jongeren in Schiedam (onbetaald)
-   Lid van de contactgroep Duitsland (onbetaald)
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie

Geacht Tweede Kamerlid.

Sinds enige tijd bent u op de hoogte gesteld van het conflict tussen K.H. de Werd en het Openbaar Ministerie. Met name met Jhr. procureur-generaal, Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, en minister mr. J.P.H. Donner van Justitie over het weigeren van het vervolgen van meineed en het onwettig afdekken van de betreffende gerechtelijke bevelen, zoals weergegeven op mijn website. Drie grote artikelen zijn hierover in De Telegraaf al verschenen zonder dat daarover door u Kamervragen zijn gesteld. Nog merkwaardiger is het feit dat u geen aanstoot neemt aan de foto's op het internet, waarbij zowel de minister als de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als echte nazi's en Hitler worden afgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dat in de Tweede Kamer onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden, wil ik u attent maken op het onderzoek dat de Nationale Ombudsman heeft gestart. Diens bevindingen over het onwettig handelen van het Open baar Ministerie, van het College van PG's en van de minister van Justitie worden nu geëvalueerd. Om u duidelijk te maken dat het standpunt van de minister niet acceptebel is om K.H. de Werd niet te vervolgen wegens smaad, belediging en of het hanteren van nazistische symbolen in foto's van de hoogste justitiële ambtsdragers, voeg ik behalve het standpunt van de minister ook de afbeeldingen zelf toe. Men slikt die om geheimzinnige redenen als zoete koek, maar die voor iedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zouden moeten leiden tot onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding aan de rechter. Het feit dat dit niet gebeurt moet eenieder te denken geven. Ik nodig u hierbij uit om hierover vragen te stellen aan de minister.

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam Website: http://www.sdnl.nl/de-werd/index.htmlJustitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." (De Telegraaf van 18 oktober 2003)