Roefs Koser Kaya
Koser Kaya, F. (D66)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Koser Kaya, mr. F. (Fatma)
 
geboorteplaats en -datum
Çarsamba (Turkije), 20 februari 1968
 
woonplaats
Den Haag

e-mail
f.koser-kaya@tweedekamer.nl
 
anciënniteit
361 dagen
 
 
 fractie
 
Democraten 66 (D66)
 
 
 onderwijs
 
- Atheneum Roncalli Scholengemeenschap Bergen op Zoom; 1981-1987
- Nederlands Recht aan de Katholieke Universiteit Brabant; 1987-1993
- Doctoraal Nederlands Recht; 30 maart 1993
- Psychologie; april 1993- juni 1993
- Stageverklaring advocatuur; 20 maart 1997
 
 
 loopbaan
 
- Griffier Civiele Kamer; april 1992- juni 1993
- Assistent-onderzoeker aan het Max Planck instituut te Freiburg; juni 1993- oktober 1993
- Advocaat bij Kaya, Nijland en Visser Advocaten te Den Haag; 1994- 1998
- Jurist FNV Rotterdam; januari 1998- september 2003
- Advocaat bij advocatenkantoor Oudenoord te Utrecht; 1 oktober 2003- heden
- Kantonrechter plaatvervanger; 24 augustus 2004
 
 
 nevenfuncties
 
- Lid bestuur Bureau voor Rechtshulp Den Haag
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie