Kortenhorst, R.W.F. (CDA)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Kortenhorst, ir R.W.F.
 
geboorteplaats en -datum
Eindhoven, 14 June 1958
 
woonplaats
Joure
 
e-mail
R.Kortenhorst@tk.parlement.nl
 
 
 fractie
 
Christen-Democratisch AppŤl (44 zetels) (CDA)
 
 
 onderwijs
 
-   gymnasium-b R.K. Sint Stanislascollege te Delft, van 1970 tot 1976
-   scheepsbouw en scheepvaartkunde Technische Hogeschool te Delft, van 1976 tot 1984
-   bedrijfskunde (avondopleiding) Academie voor Bedrijfskunde, te Groningen, van 1985 tot 1988
-   consulting skills, leergang verzorgd door de Associatie voor Organisatiekunde, 1992
 
 
 loopbaan
 
-   secretaris Stichting Samenwerkende Friese Scheepswerven, van 1983 tot 1984
-   directie-assistent Tille Scheepsbouw B.V. (dochteronderneming van Central Industry Group n.v.), van 1984 tot 1986
-   bedrijfsleider Tille Scheepsbouw B.V (dochteronderneming van Central Industry Group n.v.), van 1986 tot 1988
-   manager Manufacturing engineering bij DAF Trucks, 1988 -1989
-   manager engeering Brabant Alucast Products b.v. (dochteronderneming DAF Trucks, later Volvo Cars), van 1989 tot 1991
-   directeur Central Consulting Group b.v. te Groningen en Rotterdam (dochterbedrijf van Central Industry Group n.v.), van 1991 tot 1996
-   directeur Vuyk Engineering Groningen b.v. (dochterbedrijf van Central Industry Group n.v.), 1996
-   directeur Jacht- en Scheepswerf Gebr. Van Lent b.v., van 1996 tot 1997
-   directeur Scheepswerf Bijlsma b.v. te Warten en Lemmer, van 1997 tot mei 2002
-   van 1998 tot 2000 tevens directeur Frisian Shipyard Welgelegen b.v. te Harlingen
-   lid Provinciale Staten van Frysl‚n, van 1999 tot 2002
-   lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 mei 2002
 
 
 nevenfuncties
 
-   Voorzitter-Kerkvoogd van de Nederlandse Hervormde Gemeente Joure (onbetaald)
-   Bestuurslid Stichting BOS, Bedrijfs Ontwikkeling Scheepsbouw (onbetaald)
-   Directeur Kortenhorst Beheer B.V. (onbetaald)
-   Penningmeester Vereniging Oud Leden "William Froude" (onbetaald)
-   Bestuurslid van de stichting 'Noordborg' (stichting ter instandhouding van historische kennis Nederlandse commerciŽle scheepsbouw en scheepsvaart) (onbetaald)
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie

Geacht Tweede Kamerlid.

Sinds enige tijd bent u op de hoogte gesteld van het conflict tussen K.H. de Werd en het Openbaar Ministerie. Met name met Jhr. procureur-generaal, Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, en minister mr. J.P.H. Donner van Justitie over het weigeren van het vervolgen van meineed en het onwettig afdekken van de betreffende gerechtelijke bevelen, zoals weergegeven op mijn website. Drie grote artikelen zijn hierover in De Telegraaf al verschenen zonder dat daarover door u Kamervragen zijn gesteld. Nog merkwaardiger is het feit dat u geen aanstoot neemt aan de foto's op het internet, waarbij zowel de minister als de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als echte nazi's en Hitler worden afgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dat in de Tweede Kamer onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden, wil ik u attent maken op het onderzoek dat de Nationale Ombudsman heeft gestart. Diens bevindingen over het onwettig handelen van het Open baar Ministerie, van het College van PG's en van de minister van Justitie worden nu geëvalueerd. Om u duidelijk te maken dat het standpunt van de minister niet acceptebel is om K.H. de Werd niet te vervolgen wegens smaad, belediging en of het hanteren van nazistische symbolen in foto's van de hoogste justitiële ambtsdragers, voeg ik behalve het standpunt van de minister ook de afbeeldingen zelf toe. Men slikt die om geheimzinnige redenen als zoete koek, maar die voor iedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zouden moeten leiden tot onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding aan de rechter. Het feit dat dit niet gebeurt moet eenieder te denken geven. Ik nodig u hierbij uit om hierover vragen te stellen aan de minister.

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam Website: http://www.sdnl.nl/de-werd/index.htmlJustitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." (De Telegraaf van 18 oktober 2003)