Koenders, A.G. (PVDA)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Koenders, drs. A.G. (Bert)
 
geboorteplaats en -datum
Arnhem, 28 May 1958
 
woonplaats
Amsterdam
 
e-mail
A.Koenders@tk.parlement.nl
 
 
 fractie
 
Partij van de Arbeid (42 zetels) (PVDA)
 
 
 onderwijs
 
-   politieke en sociale wetenschappen (internationale betrekkingen en economie) Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam te Amsterdam tot 1983
-   studie (Master of Arts) John Hopkins University School of Advanced International Studies te Bologna en Washington (D.C.)
 
 
 loopbaan
 
-   fractiemedewerker P.v.d.A-Tweede-Kamerlid, vanaf 1983
-   coördinerend beleidsmedewerker buitenlands beleid Tweede-Kamerfractie P.v.d.A. tot 1993
-   part-time European director Parlementarians for Global Action te New York
-   adjunct-hoogleraar Webster University te Leiden tot 1993
-   medewerker en politiek adviseur van de Verenigde Naties te Mozambique, Zuid-Afrika en Mexico
-   Principal administrator Policy Planning Staf (directoraat-generaal van de buitenlandse politiek, conflictpreventie en uitbreiding van de Europese Unie) van de Europese Commissie te Brussel, van 1994 tot 1997
-   lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 11 november 1997
-   gast-hoogleraar ('visiting professor') internationale betrekkingen The John Hopkins-Universiteit te Bologna, 2000-2002
 
 
 nevenfuncties
 
-   Lid Raad van Toezicht van de Stichting "Institute for Multiparty Democracy" (onbetaald)
-   Lid Bestuur van the Centre for democracy and reconciliation in Southeastern Europa te Thassaloniki (onbetaald)
-   Gastprofessor Internationale Betrekkingen aan de John Hopkins Universiteit, de School of Advanced International Studies, Bologna, ItaliŽ. (voorjaar 2000) (onbetaald)
-   Lid van het curatorium van de Wiardi Beckmanstichting (onbetaald)
-   2e vice-voorzitter Atlantische Commissie, Den Haag (onbetaald)
-   Lid Frans-Nederlandse Samenwerkingsraad (onbetaald)
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie

Geacht Tweede Kamerlid.

Sinds enige tijd bent u op de hoogte gesteld van het conflict tussen K.H. de Werd en het Openbaar Ministerie. Met name met Jhr. procureur-generaal, Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, en minister mr. J.P.H. Donner van Justitie over het weigeren van het vervolgen van meineed en het onwettig afdekken van de betreffende gerechtelijke bevelen, zoals weergegeven op mijn website. Drie grote artikelen zijn hierover in De Telegraaf al verschenen zonder dat daarover door u Kamervragen zijn gesteld. Nog merkwaardiger is het feit dat u geen aanstoot neemt aan de foto's op het internet, waarbij zowel de minister als de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als echte nazi's en Hitler worden afgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dat in de Tweede Kamer onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden, wil ik u attent maken op het onderzoek dat de Nationale Ombudsman heeft gestart. Diens bevindingen over het onwettig handelen van het Open baar Ministerie, van het College van PG's en van de minister van Justitie worden nu geëvalueerd. Om u duidelijk te maken dat het standpunt van de minister niet acceptebel is om K.H. de Werd niet te vervolgen wegens smaad, belediging en of het hanteren van nazistische symbolen in foto's van de hoogste justitiële ambtsdragers, voeg ik behalve het standpunt van de minister ook de afbeeldingen zelf toe. Men slikt die om geheimzinnige redenen als zoete koek, maar die voor iedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zouden moeten leiden tot onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding aan de rechter. Het feit dat dit niet gebeurt moet eenieder te denken geven. Ik nodig u hierbij uit om hierover vragen te stellen aan de minister.

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam Website: http://www.sdnl.nl/de-werd/index.htmlJustitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." (De Telegraaf van 18 oktober 2003)