Jungbluth, P.L.M. (GL)
 
Lid:
 Economische Zaken
 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
Plaatsvervangend lid:
Geen plaatsvervangend lid van commissies

printversie