Hofstra, P.H. (VVD)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Hofstra, ir. P.H. (Pieter)
 
geboorteplaats en -datum
Groningen, 24 September 1946
 
woonplaats
Paterswolde
 
e-mail
P.H.Hofstra@tk.parlement.nl
 
 
 fractie
 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (28 zetels) (VVD)
 
 
 onderwijs
 
-   h.b.s.-b tot 1964
-   civiele techniek Technische Hogeschool te Delft tot 1969
 
 
 loopbaan
 
-   directeur H.V.A. (Hofstra Verkeersadviseurs) b.v. Groningen/Leeuwarden/Amsterdam (verkeer en vervoer); voor 1994
-   directeur N.A.A. (Noorderlijke Akoestisch Adviesbureau) b.v. Assen (geluid en milieu); voor 1994
-   directeur Datatraffic b.v. Groningen (management-advisering); voor 1994
-   directeur H.A.E.D. Holding B.V. te Groningen, omstreeks maart 1995
-   directeur P.H. Hofstra beheer B.V. te Tynaarlo, omstreeks maart 1995
-   directeur P.H. Hofstra Vastgoed B.V. te Groningen, omstreeks maart 1995
-   directeur P.H.H. Future B.V. te Groningen, omstreeks maart 1995
-   lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 8 september 1994
 
 
 nevenfuncties
 
-   Directeur P.H. Hofstra Beheer BV Paterswolde ( onbetaald)
-   Directeur GTH Holding BV Groningen (onbetaald)
-   Directeur P.H. Hofstra Vastgoed BV Groningen (onbetaald)
-   Directeur P.H.H. Future BV Groningen (onbetaald)
-   Directeur PHH Lease BV (onbetaald)
-   Commissaris Noordelijke Akoestisch Adviesbureau BV Assen (onbetaald)
-   Lid van de CommerciŽle Club Groningen (onbetaald)
-   Directeur B.V. Perscentrum Nieuwspoort (onbetaald)
-   Penningmeester Alg. bestuur Nieuwspoort (onbetaald)
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie

Geacht Tweede Kamerlid.

Sinds enige tijd bent u op de hoogte gesteld van het conflict tussen K.H. de Werd en het Openbaar Ministerie. Met name met Jhr. procureur-generaal, Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, en minister mr. J.P.H. Donner van Justitie over het weigeren van het vervolgen van meineed en het onwettig afdekken van de betreffende gerechtelijke bevelen, zoals weergegeven op mijn website. Drie grote artikelen zijn hierover in De Telegraaf al verschenen zonder dat daarover door u Kamervragen zijn gesteld. Nog merkwaardiger is het feit dat u geen aanstoot neemt aan de foto's op het internet, waarbij zowel de minister als de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als echte nazi's en Hitler worden afgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dat in de Tweede Kamer onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden, wil ik u attent maken op het onderzoek dat de Nationale Ombudsman heeft gestart. Diens bevindingen over het onwettig handelen van het Open baar Ministerie, van het College van PG's en van de minister van Justitie worden nu geëvalueerd. Om u duidelijk te maken dat het standpunt van de minister niet acceptebel is om K.H. de Werd niet te vervolgen wegens smaad, belediging en of het hanteren van nazistische symbolen in foto's van de hoogste justitiële ambtsdragers, voeg ik behalve het standpunt van de minister ook de afbeeldingen zelf toe. Men slikt die om geheimzinnige redenen als zoete koek, maar die voor iedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zouden moeten leiden tot onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding aan de rechter. Het feit dat dit niet gebeurt moet eenieder te denken geven. Ik nodig u hierbij uit om hierover vragen te stellen aan de minister.

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam Website: http://www.sdnl.nl/de-werd/index.htmlJustitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." (De Telegraaf van 18 oktober 2003)