Heemst, E.P. van (PVDA)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Van Heemst, mr. E.P. (Peter)
 
geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 10 July 1952
 
woonplaats
Rotterdam
 
e-mail
P.vHeemst@tk.parlement.nl
 
 
 fractie
 
Partij van de Arbeid (42 zetels) (PVDA)
 
 
 onderwijs
 
-   h.b.s.-a te Rotterdam tot 1 juli 1969
-   rechten Erasmus Universiteit te Rotterdam, van juli 1969 tot juni 1975
 
 
 loopbaan
 
-   persoonlijk medewerker Tweede-Kamerlid H. Kombrink
-   medewerker van het buro van de juridisch adviseur gemeente Rotterdam
-   beleidsmedewerker Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening fractie P.v.d.A. Tweede Kamer der Staten-Generaal
-   lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van mei 1978 tot september 1991
-   lid Gedeputeerde Staten (volkshuisvesting, stadsvernieuwing, recreatie, natuur- en landschapszorg) van Zuid-Holland, van maart 1987 tot maart 1991
-   voorzitter Natuur- en recreatieschap IJsselmonde, van maart 1987 tot september 1991
-   lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 10 september 1991
 
 
 nevenfuncties
 
-   Lid Comité van Aanbeveling Stichting Tolerance Unlimited (onbetaald)
-   Lid Board of Advisers van @Globe, Amsterdam (Nederlands IT-bedrijf) (onbetaald)
-   Lid Comité van aanbeveling van de Stichting Kinderen van de Zwarte Zee (onbetaald)
-   Lid Commissie van Aanbeveling project Help Vandalisme Afbreken (onbetaald)
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie

Geacht Tweede Kamerlid.

Sinds enige tijd bent u op de hoogte gesteld van het conflict tussen K.H. de Werd en het Openbaar Ministerie. Met name met Jhr. procureur-generaal, Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, en minister mr. J.P.H. Donner van Justitie over het weigeren van het vervolgen van meineed en het onwettig afdekken van de betreffende gerechtelijke bevelen, zoals weergegeven op mijn website. Drie grote artikelen zijn hierover in De Telegraaf al verschenen zonder dat daarover door u Kamervragen zijn gesteld. Nog merkwaardiger is het feit dat u geen aanstoot neemt aan de foto's op het internet, waarbij zowel de minister als de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als echte nazi's en Hitler worden afgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dat in de Tweede Kamer onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden, wil ik u attent maken op het onderzoek dat de Nationale Ombudsman heeft gestart. Diens bevindingen over het onwettig handelen van het Open baar Ministerie, van het College van PG's en van de minister van Justitie worden nu geëvalueerd. Om u duidelijk te maken dat het standpunt van de minister niet acceptebel is om K.H. de Werd niet te vervolgen wegens smaad, belediging en of het hanteren van nazistische symbolen in foto's van de hoogste justitiële ambtsdragers, voeg ik behalve het standpunt van de minister ook de afbeeldingen zelf toe. Men slikt die om geheimzinnige redenen als zoete koek, maar die voor iedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zouden moeten leiden tot onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding aan de rechter. Het feit dat dit niet gebeurt moet eenieder te denken geven. Ik nodig u hierbij uit om hierover vragen te stellen aan de minister.

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam Website: http://www.sdnl.nl/de-werd/index.htmlJustitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." (De Telegraaf van 18 oktober 2003)