Haersma Buma, S. van (CDA)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Van Haersma Buma, S. (Sybrand)
 
geboorteplaats en -datum
Workum, 30 July 1965
 
woonplaats
Voorburg
 
e-mail
S.Haersma@tk.parlement.nl
 
 
 fractie
 
Christen-Democratisch Appèl (44 zetels) (CDA)
 
 
 onderwijs
 
-   v.w.o. (afd. atheneum) Rijksscholengemeenschap Magister Alvinus te Sneek, van 1977 tot 1983
-   rechten Rijksuniversiteit te Groningen, van 1983 tot 1989
-   internationaal recht Universiteit van Cambridge (G.Br.), van 1989 tot 1990
 
 
 loopbaan
 
-   stafjurist afdeling Rechtspraak, Raad van State, van 1990 tot 1992
-   projectsecretaris project reisdocumenten, ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1992 tot 1994
-   beleidsmedewerker justitie, tevens plaatsvervangend ambtelijk secretaris Tweede-Kamerfractie C.D.A., van 1994 tot mei 2002
-   lid gemeenteraad van Leidschendam/Voorburg, van 2 januari 2002 tot 1 juni 2002
-   lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 mei 2002
 
 
 nevenfuncties
 
-   Vice-voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Den Haag (onbetaald)
-   Voorzitter Stichting Oud-Aegirfonds (oud-leden stichting van de Groninger studenten roeivereniging Aegir) (onbetaald)
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie

Geacht Tweede Kamerlid.

Sinds enige tijd bent u op de hoogte gesteld van het conflict tussen K.H. de Werd en het Openbaar Ministerie. Met name met Jhr. procureur-generaal, Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, en minister mr. J.P.H. Donner van Justitie over het weigeren van het vervolgen van meineed en het onwettig afdekken van de betreffende gerechtelijke bevelen, zoals weergegeven op mijn website. Drie grote artikelen zijn hierover in De Telegraaf al verschenen zonder dat daarover door u Kamervragen zijn gesteld. Nog merkwaardiger is het feit dat u geen aanstoot neemt aan de foto's op het internet, waarbij zowel de minister als de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als echte nazi's en Hitler worden afgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dat in de Tweede Kamer onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden, wil ik u attent maken op het onderzoek dat de Nationale Ombudsman heeft gestart. Diens bevindingen over het onwettig handelen van het Open baar Ministerie, van het College van PG's en van de minister van Justitie worden nu geëvalueerd. Om u duidelijk te maken dat het standpunt van de minister niet acceptebel is om K.H. de Werd niet te vervolgen wegens smaad, belediging en of het hanteren van nazistische symbolen in foto's van de hoogste justitiële ambtsdragers, voeg ik behalve het standpunt van de minister ook de afbeeldingen zelf toe. Men slikt die om geheimzinnige redenen als zoete koek, maar die voor iedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zouden moeten leiden tot onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding aan de rechter. Het feit dat dit niet gebeurt moet eenieder te denken geven. Ik nodig u hierbij uit om hierover vragen te stellen aan de minister.

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam Website: http://www.sdnl.nl/de-werd/index.htmlJustitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." (De Telegraaf van 18 oktober 2003)