Fessem, W.M.M. Van (CDA)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Van Fessem, mr. W.M.M.
 
geboorteplaats en -datum
-, 05 August 1949
 
woonplaats
Breda
 
e-mail
W.vFessem@tk.parlement.nl
 
 
 fractie
 
Christen-Democratisch Appèl (44 zetels) (CDA)
 
 
 onderwijs
 
-   Gymnasium-a R.K. Onze Lieve Vrouwe Lyceum te Breda, van 1961 tot 1968
-   Nederlands recht: strafrecht (thans) Universiteit te Tilburg, van 1968 tot 1974
-   Fiscaal recht Rijksuniversiteit te Leiden, van 1975 tot 1978
-   Diverse cursussen op strafrechtelijk gebied
 
 
 loopbaan
 
-   Soldaat der Ie klasse van het Nederlandse leger, 1974-1975
-   Buitengewoon ambtenaar Ministerie van Financiën, 1975-1978
-   (Adj) Inspecteur Directe Belastingen te Dordrecht en Rotterdam, van 1977 tot 1982
-   Staffunctionaris Arrondissementsparket te Breda, van 1982 tot 1986
-   Docent belastingrecht H.B.O. (thans Fontyns) te Tilburg, van 1982 tot 1985
-   Lid gemeenteraad van Breda, van 1 april 1990 tot 1 januari 1997
-   Wethouder (van cultuur, economische zaken en onderwijs) van Breda, van 21 september 1992 tot december 1994
-   Officier van Justitie Breda (hoofd jeugdafdeling), 1986-1992
-   Officier van Justitie (milieu en economische delicten) te Breda, van 1995 tot 1998
-   Wnd Advocaat Generaal Ressort Den Bosch, 1996-2000
-   Fractievoorzitter CDA-fractie gemeenteraad Breda, 1990-1992
-   Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 juli 2002 tot 22 januari 2003
-   Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 3 juni 2003
 
 
 nevenfuncties
 
-   Lid Raad van Toezicht Stichting Gebouw F. te Breda (architectuur) (onbetaald)
-   Lid Raad van Toezicht Vertizontaal te Breda (welzijn) (vrijwilligersvergoeding)
-   Voorzitter Stichting Actuele Muziek Brabant (welzijn) (presentiegeld)
-   Lid Raad van Toezicht Steunstichting Baroniecollege (onbetaald)
-   Lid College van Gedelegeerden der Vereniging Vrienden van Chassé (onbetaald)
-   Terugkeerregeling: 26 juli 2007 bij Ministerie van Justitie, officier van justitie te Breda
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie

Geacht Tweede Kamerlid.

Sinds enige tijd bent u op de hoogte gesteld van het conflict tussen K.H. de Werd en het Openbaar Ministerie. Met name met Jhr. procureur-generaal, Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, en minister mr. J.P.H. Donner van Justitie over het weigeren van het vervolgen van meineed en het onwettig afdekken van de betreffende gerechtelijke bevelen, zoals weergegeven op mijn website. Drie grote artikelen zijn hierover in De Telegraaf al verschenen zonder dat daarover door u Kamervragen zijn gesteld. Nog merkwaardiger is het feit dat u geen aanstoot neemt aan de foto's op het internet, waarbij zowel de minister als de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als echte nazi's en Hitler worden afgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dat in de Tweede Kamer onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden, wil ik u attent maken op het onderzoek dat de Nationale Ombudsman heeft gestart. Diens bevindingen over het onwettig handelen van het Open baar Ministerie, van het College van PG's en van de minister van Justitie worden nu geëvalueerd. Om u duidelijk te maken dat het standpunt van de minister niet acceptebel is om K.H. de Werd niet te vervolgen wegens smaad, belediging en of het hanteren van nazistische symbolen in foto's van de hoogste justitiële ambtsdragers, voeg ik behalve het standpunt van de minister ook de afbeeldingen zelf toe. Men slikt die om geheimzinnige redenen als zoete koek, maar die voor iedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zouden moeten leiden tot onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding aan de rechter. Het feit dat dit niet gebeurt moet eenieder te denken geven. Ik nodig u hierbij uit om hierover vragen te stellen aan de minister.

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam Website: http://www.sdnl.nl/de-werd/index.htmlJustitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." (De Telegraaf van 18 oktober 2003)