Eijsink, A.M.C. (PVDA)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Eijsink, drs. A.M.C. (Angelien)
 
geboorteplaats en -datum
Haaksbergen, 01 April 1960
 
woonplaats
Den Haag
 
e-mail
A.Eijsink@tk.parlement.nl
 
 
 fractie
 
Partij van de Arbeid (42 zetels) (PVDA)
 
 
 onderwijs
 
-   Akte A.B Kleuteronderwijs, daarna volledige bevoegdheid voor het Basisonderwijs met muziekspecialisatie 1976 - 1979
-   Culturele Antropologie en Sociologie der niet Westerse Samenveling, Universiteit Leiden 1991 - 1995
 
 
 loopbaan
 
-   Werkzaam als kleuterleidster, hoofdleidster en vakleerkrachte muzikale vorming, daarna als adjunct-directrice van een basisschool in wording; 1979-1985
-   Coordinatrice van het 'Calapan DAPO Care Center': een onderwijsontwikkelingsproject in de Fillipijnen op het eiland Mindoro en daarnaast diverse stages ondernomen met Fillipijnse organisaties; 1985 -1987
-   Werkzaam als muziekdocente op 3 scholen voor Algemeen Voortgezet Onderwijs te Hilversum en Utrecht; 1987 - 1991
-   Naast studie, freelance reisbegeleidster 'van Ginkel' reisorganisatie te (bestemmingen in Zuid-Oost-Azie en China). Specifieke kennis opgedaan via ENOR (Eerste Nederlandse Opleiding voor reisbegeleiding) cursus en het SEPR pakket (zelfstudie); 1992 - 1994
-   Werkzaam op het programma 'Kinderen en Ontwikkeling', bij het Ministerie van buitenlandse Zaken, Directie Particuliere Organisaties; 1995 - 1996
-   Senior Beleidsmedewerkster op het programma 'Cultuur en Ontwikeling' bij de Directie Cultuur Onderwijs en Onderzoek, afdeling ' Culturele Betrekkingen en Communicatie in Ontwikkelingslanden', tevens plaatsvervangend hoofd; 1996 - 1999
-   Plv Hoofd van de afdeling Internationaal Cultureel Beleid, werkzaam voor zowel de staatssecretaris van BuZa als de minister voor Ontwikkelingssamenwerking; 2000 - 2001
-   Hoofd van de afdeling Zuidelijk Afrika binnen de Directie Sub-Sahara Afrika, Ministerie van Buitenlandse Zaken; 2002 - 2003
-   Kamerlid sinds 30 januari 2003
 
 
 nevenfuncties
 
-   Kandidaat externe Selectie van de Oscar van Leer Award van de Bernard van Leer Foundation (onbetaald)
-   Lid Noord-Zuid Commissie (onbetaald)
-   Lid van de Nederlands Platform Zwerfjongeren (onbetaald)
-   Lid van het Kinderrechten platform (onbetaald)
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie

Geacht Tweede Kamerlid.

Sinds enige tijd bent u op de hoogte gesteld van het conflict tussen K.H. de Werd en het Openbaar Ministerie. Met name met Jhr. procureur-generaal, Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, en minister mr. J.P.H. Donner van Justitie over het weigeren van het vervolgen van meineed en het onwettig afdekken van de betreffende gerechtelijke bevelen, zoals weergegeven op mijn website. Drie grote artikelen zijn hierover in De Telegraaf al verschenen zonder dat daarover door u Kamervragen zijn gesteld. Nog merkwaardiger is het feit dat u geen aanstoot neemt aan de foto's op het internet, waarbij zowel de minister als de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als echte nazi's en Hitler worden afgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dat in de Tweede Kamer onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden, wil ik u attent maken op het onderzoek dat de Nationale Ombudsman heeft gestart. Diens bevindingen over het onwettig handelen van het Open baar Ministerie, van het College van PG's en van de minister van Justitie worden nu geëvalueerd. Om u duidelijk te maken dat het standpunt van de minister niet acceptebel is om K.H. de Werd niet te vervolgen wegens smaad, belediging en of het hanteren van nazistische symbolen in foto's van de hoogste justitiële ambtsdragers, voeg ik behalve het standpunt van de minister ook de afbeeldingen zelf toe. Men slikt die om geheimzinnige redenen als zoete koek, maar die voor iedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zouden moeten leiden tot onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding aan de rechter. Het feit dat dit niet gebeurt moet eenieder te denken geven. Ik nodig u hierbij uit om hierover vragen te stellen aan de minister.

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam Website: http://www.sdnl.nl/de-werd/index.htmlJustitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." (De Telegraaf van 18 oktober 2003)