Egerschot, E. Van (VVD)
 
  personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Van Egerschot, mr. E. (Eske)
 
geboorteplaats en -datum
Delfzijl, 03 mei 1977
 
woonplaats
Leiden
 
e-mail
E.vEgerschot@tweedekamer.nl
anciŽnniteit
426 dagen
 
website
www.eskevanegerschot.nl
 
 
 fractie
 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
 
 
 onderwijs
 
-   College Haageveld, Atheneum, te Heemstede
-   Universiteit Leiden, Notarieel Recht
 
 
 loopbaan
 
-   Kandidaat-notaris bij Van Agt & Dussel Notarissen N.V.
 
 
 nevenfuncties
 
-   geen
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie