Eerdmans, B.J. (LPF)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Eerdmans, B.J.
 
geboorteplaats en -datum
Harderwijk, 09 January 1971
 
woonplaats
Den Haag
 
e-mail
J.Eerdmans@tk.parlement.nl
 
 
 fractie
 
Lijst Pim Fortuyn (8 zetels) (LPF)
 
 
 onderwijs
 
-   v.w.o. Chr. College Nassau -Veluwe te Harderwijk, van augustus 1983 tot mei 1989
-   bestuurskunde Erasmus Universiteit te Rotterdam, van september 1989 tot augustus 1995
-   public administration School for Public and Environmental Affairs, Indiana University te Bloomington (V.S.), van januari 1993 tot juni 1993
-   politierecht
-   stage hoofdafdeling bestuurszaken, afdeling Algemeen Juridische en Bestuurlijke Zaken, gemeente Zoetermeer, van stage hoofdafdeling bestuurszaken, afdeling Algemeen Juridische en Bestuurlijke Zaken, gemeente Zoetermeer, van maart 1994 t/m mei 1994
 
 
 loopbaan
 
-   projectmedewerker project parlementaire enquête opsporingsmethoden fractie C.D.A. Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 september 1995 tot 1 december 1996
-   werkzaam op Ministerie van Justitie als juridisch beleidsmedewerker van 1 januari 1997 - 1 augustus 1997
-   secretaris stuurgroep implementatie parlementaire enquête opsporingsmethoden, ministerie van Justitie, van 1 augustus 1997 tot 13 juli 1998
-   stafmedewerker directeur-generaal, directoraat-generaal rechtshandhaving, ministerie van Justitie, van 13 juli 1998 tot 15 juli 1999
-   secretaris van burgemeester Opstelten van Rotterdam, van 15 juli 1999 tot mei 2002
 
 
 nevenfuncties
 
-   Adviseur FUTUR, landelijk netwerk van jonge ambtenaren (onbetaald)
-   Lid Comité van Aanbeveling van Stichting Aandacht doet Spreken (slachtoffers van geweld) (onbetaald)
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie

Geacht Tweede Kamerlid.

Sinds enige tijd bent u op de hoogte gesteld van het conflict tussen K.H. de Werd en het Openbaar Ministerie. Met name met Jhr. procureur-generaal, Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, en minister mr. J.P.H. Donner van Justitie over het weigeren van het vervolgen van meineed en het onwettig afdekken van de betreffende gerechtelijke bevelen, zoals weergegeven op mijn website. Drie grote artikelen zijn hierover in De Telegraaf al verschenen zonder dat daarover door u Kamervragen zijn gesteld. Nog merkwaardiger is het feit dat u geen aanstoot neemt aan de foto's op het internet, waarbij zowel de minister als de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als echte nazi's en Hitler worden afgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dat in de Tweede Kamer onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden, wil ik u attent maken op het onderzoek dat de Nationale Ombudsman heeft gestart. Diens bevindingen over het onwettig handelen van het Open baar Ministerie, van het College van PG's en van de minister van Justitie worden nu geëvalueerd. Om u duidelijk te maken dat het standpunt van de minister niet acceptebel is om K.H. de Werd niet te vervolgen wegens smaad, belediging en of het hanteren van nazistische symbolen in foto's van de hoogste justitiële ambtsdragers, voeg ik behalve het standpunt van de minister ook de afbeeldingen zelf toe. Men slikt die om geheimzinnige redenen als zoete koek, maar die voor iedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zouden moeten leiden tot onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding aan de rechter. Het feit dat dit niet gebeurt moet eenieder te denken geven. Ik nodig u hierbij uit om hierover vragen te stellen aan de minister.

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam Website: http://www.sdnl.nl/de-werd/index.htmlJustitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." (De Telegraaf van 18 oktober 2003)