Bussemaker, M. (PVDA)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Bussemaker, dr. M. (Jet)
 
geboorteplaats en -datum
Capelle a/d Ijssel, 15 January 1961
 
woonplaats
Amsterdam
 
e-mail
Bussemaker@tk.parlement.nl
 
 
 fractie
 
Partij van de Arbeid (42 zetels) (PVDA)
 
 
 onderwijs
 
-   atheneum-b Rijnlands Lyceum te Oegstgeest, van 1973 tot 1979
-   politicologie: politieke theorie en moderne staat Universiteit van Amsterdam, van 1979 tot 1986; cum laude afgestudeerd
-   gepromoveerd op een onderzoek naar individualisering en verzorgingsstaat in de politieke en sociaal -culturele wetenschappen aan Universiteit van Amsterdam, 1993.
-   Ontving voor haar proefschrift de Politicologenprijs van de Nederlandse kring voor de Wetenschap der Politiek
 
 
 loopbaan
 
-   onderzoeker vakgroep politieke theorie en moderne staat, Universiteit van Amsterdam, van 1985 tot 1986
-   wetenschappelijk medewerker stimuleringsgroep emancipatie-onderzoek, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 1986 tot 1988
-   onderzoeker en onderzoeksprogrammeur faculteit politieke en sociaal -culturele wetenschappen en faculteit pedagogische en andragogische wetenschappen, Universiteit van Amsterdam, van 1987 tot 1988
-   toegevoegd (assistent) docent vakgroep algemene politicologie, Universiteit van Amsterdam, van 1988 tot 1990
-   toegevoegd onderzoeker faculteit politieke en sociaal-culturele wetenschappen, Universiteit van Amsterdam, van 1988 tot 1992
-   deeltijd universitair docent vakgroep politicologie en bestuurskunde, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1991 tot mei 2002 1998
-   onderzoek gesubsideerd door Stichting Recht en Openbaar Bestuur van N.W.O. politieke legitimaties van de herstructurering van verzorgingsstaten in internationaal vergelijkend perspectief, van september 1995 tot december 1997
-   visiting fellow Minda de Gunzberg Center for European Studies, Harvard University, van januari 1997 tot augustus 1997
-   lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 19 mei 1998
 
 
 nevenfuncties
 
-   Universitair docent vakgroep Politicologie en Bestuurskunde van de vrije Universiteit van Amsterdam. (betaald)
-   Lid redactieraad van Socialisme & Democratie (onbetaald)
-   Lid redactieraad van Critical Social Policy (onbetaald)
-   Voorzitter van de Stichting het Rosfonds, Rijnlands Lyceum Oegstgeest (onbetaald)
-   Lid van de Raad van Advies van het Hugo Sinzheimer Instituut (onbetaald)
-   Lid van het Comité van aanbeveling voor de Rode Draad, vakbond voor prostituées (onbetaald)
-   Voorzitter van de sectie praktijkpoliticologen van de Nederlandse Kring voor de Wetenschap der Politiek (onbetaald)
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie

Geacht Tweede Kamerlid.

Sinds enige tijd bent u op de hoogte gesteld van het conflict tussen K.H. de Werd en het Openbaar Ministerie. Met name met Jhr. procureur-generaal, Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, en minister mr. J.P.H. Donner van Justitie over het weigeren van het vervolgen van meineed en het onwettig afdekken van de betreffende gerechtelijke bevelen, zoals weergegeven op mijn website. Drie grote artikelen zijn hierover in De Telegraaf al verschenen zonder dat daarover door u Kamervragen zijn gesteld. Nog merkwaardiger is het feit dat u geen aanstoot neemt aan de foto's op het internet, waarbij zowel de minister als de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als echte nazi's en Hitler worden afgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dat in de Tweede Kamer onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden, wil ik u attent maken op het onderzoek dat de Nationale Ombudsman heeft gestart. Diens bevindingen over het onwettig handelen van het Open baar Ministerie, van het College van PG's en van de minister van Justitie worden nu geëvalueerd. Om u duidelijk te maken dat het standpunt van de minister niet acceptebel is om K.H. de Werd niet te vervolgen wegens smaad, belediging en of het hanteren van nazistische symbolen in foto's van de hoogste justitiële ambtsdragers, voeg ik behalve het standpunt van de minister ook de afbeeldingen zelf toe. Men slikt die om geheimzinnige redenen als zoete koek, maar die voor iedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zouden moeten leiden tot onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding aan de rechter. Het feit dat dit niet gebeurt moet eenieder te denken geven. Ik nodig u hierbij uit om hierover vragen te stellen aan de minister.

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam Website: http://www.sdnl.nl/de-werd/index.htmlJustitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." (De Telegraaf van 18 oktober 2003)