Bos, W.J. (PVDA)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Bos, drs. W.J.
 
geboorteplaats en -datum
Vlaardingen, 14 July 1963
 
woonplaats
Amsterdam
 
 
W.Bos@tk.parlement.nl
e-mail
 
 fractie
 
Partij van de Arbeid (42 zetels) (PVDA)
 
 
 onderwijs
 
-   gymnasium Chr. Lyceum te Zeist, van 1974 tot 1980
-   politicologie Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1981 tot 1988; cum laude
-   economie Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1982 tot 1988; cum laude
 
 
 loopbaan
 
-   management consultant Shell Nederland Raffinaderij B.V. te Rotterdam, van december 1988 tot juni 1990
-   beleidsadviseur Shell Nederland te Rotterdam, van juni 1990 tot juni 1992
-   general affairs manager Shell Romania Exploration B.V. te Boekarest, van juni 1992 tot oktober 1993
-   staff planning and development manager Shell Companies in Greater China te Hongkong, van oktober 1993 tot oktober 1996
-   consultant New Markets Shell International Oil Products te Londen, van oktober 1996 tot maart 1998
-   lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 24 maart 2000
-   staatssecretaris van FinanciŽn (belast met fiscale aangelegenheden en financiŽn lagere overheden), van 24 maart 2000 tot 22 juli 2002
-   lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 mei 2002
-   fractievoorzitter P.v.d.A. Tweede Kamer der Staten -Generaal, vanaf 19 november 2002
 
 
 nevenfuncties
 
-   geen
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie

Geacht Tweede Kamerlid.

Sinds enige tijd bent u op de hoogte gesteld van het conflict tussen K.H. de Werd en het Openbaar Ministerie. Met name met Jhr. procureur-generaal, Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, en minister mr. J.P.H. Donner van Justitie over het weigeren van het vervolgen van meineed en het onwettig afdekken van de betreffende gerechtelijke bevelen, zoals weergegeven op mijn website. Drie grote artikelen zijn hierover in De Telegraaf al verschenen zonder dat daarover door u Kamervragen zijn gesteld. Nog merkwaardiger is het feit dat u geen aanstoot neemt aan de foto's op het internet, waarbij zowel de minister als de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als echte nazi's en Hitler worden afgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dat in de Tweede Kamer onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden, wil ik u attent maken op het onderzoek dat de Nationale Ombudsman heeft gestart. Diens bevindingen over het onwettig handelen van het Open baar Ministerie, van het College van PG's en van de minister van Justitie worden nu geëvalueerd. Om u duidelijk te maken dat het standpunt van de minister niet acceptebel is om K.H. de Werd niet te vervolgen wegens smaad, belediging en of het hanteren van nazistische symbolen in foto's van de hoogste justitiële ambtsdragers, voeg ik behalve het standpunt van de minister ook de afbeeldingen zelf toe. Men slikt die om geheimzinnige redenen als zoete koek, maar die voor iedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zouden moeten leiden tot onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding aan de rechter. Het feit dat dit niet gebeurt moet eenieder te denken geven. Ik nodig u hierbij uit om hierover vragen te stellen aan de minister.

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam Website: http://www.sdnl.nl/de-werd/index.htmlJustitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." (De Telegraaf van 18 oktober 2003)