Boelhouwer, A.J.W. (PVDA)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Boelhouwer, dr. A.J.W. (Jan)
 
geboorteplaats en -datum
Tjimahi (IndonesiŽ), 17 March 1950
 
woonplaats
Tilburg
 
e-mail
J.Boelhouwer@tk.parlement.nl
 
 
 fractie
 
Partij van de Arbeid (42 zetels) (PVDA)
 
 
 onderwijs
 
-   1955 - 1962: lager onderwijs te Heemstede en Deventer
-   1962 - 1967: Hbs-b, Rijks-Hbs te Deventer
-   1967 - 1973: Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen: afstudeerrichting Functieleer
-   1984: Promotie in de sociale wetenschappen op het proefschrift `Investigations on blink reflexes in humans'
 
 
 loopbaan
 
-   1970 - 1973: Student-assistent Statistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.
-   1973 - 1986: Wetenschappelijk medewerker Fysiologie en Fysiologische Psychologie, Universiteit van Tilburg.
-   1978 - 1991: Docent Methoden van onderzoek en statistiek Katholieke Leergangen te Tilburg (part-time)
-   1984 - 1988: Lid Universiteitsraad van de Universiteit van Tilburg
-   1984 - 1988: Lid Samenwerkingsorgaan KUB - TUE
-   1986 - 1999: Universitair hoofddocent Psychologie (Experimentele Psychologie en Methoden van Onderzoek)
-   1991 - 1999: Managing director onderzoekschool Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg
-   1993 - 1994: Medewerker VARA-televisie (part-time)
-   1997 - 1999: Lid Provinciale Staten Provincie Noord-Brabant
-   1999 - 2003: Lid College van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant
 
 
 nevenfuncties
 
-   Columnist Brabants Dagblad (betaald)
-   Lid Raad van Toezicht Theaters Tilburg (onbetaald)
-   Lid redactieraad Vice Versa (Universiteit van Tilburg) (onbetaald)
-   Lid universiteitscabaret Universiteit van Tilburg (onbetaald)
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie

Geacht Tweede Kamerlid.

Sinds enige tijd bent u op de hoogte gesteld van het conflict tussen K.H. de Werd en het Openbaar Ministerie. Met name met Jhr. procureur-generaal, Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, en minister mr. J.P.H. Donner van Justitie over het weigeren van het vervolgen van meineed en het onwettig afdekken van de betreffende gerechtelijke bevelen, zoals weergegeven op mijn website. Drie grote artikelen zijn hierover in De Telegraaf al verschenen zonder dat daarover door u Kamervragen zijn gesteld. Nog merkwaardiger is het feit dat u geen aanstoot neemt aan de foto's op het internet, waarbij zowel de minister als de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als echte nazi's en Hitler worden afgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dat in de Tweede Kamer onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden, wil ik u attent maken op het onderzoek dat de Nationale Ombudsman heeft gestart. Diens bevindingen over het onwettig handelen van het Open baar Ministerie, van het College van PG's en van de minister van Justitie worden nu geëvalueerd. Om u duidelijk te maken dat het standpunt van de minister niet acceptebel is om K.H. de Werd niet te vervolgen wegens smaad, belediging en of het hanteren van nazistische symbolen in foto's van de hoogste justitiële ambtsdragers, voeg ik behalve het standpunt van de minister ook de afbeeldingen zelf toe. Men slikt die om geheimzinnige redenen als zoete koek, maar die voor iedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zouden moeten leiden tot onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding aan de rechter. Het feit dat dit niet gebeurt moet eenieder te denken geven. Ik nodig u hierbij uit om hierover vragen te stellen aan de minister.

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam Website: http://www.sdnl.nl/de-werd/index.htmlJustitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." (De Telegraaf van 18 oktober 2003)