Bochove, B.J. van (CDA)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Van Bochove, B.J. (Bas Jan)
 
geboorteplaats en -datum
Ermelo, 03 October 1950
 
woonplaats
Lelystad
 
e-mail
B.vBochove@tk.parlement.nl
 
 
 fractie
 
Christen-Democratisch Appèl (44 zetels) (CDA)
 
 
 onderwijs
 
-   m.u.l.o. Prot. Chr. MULO-school te Ermelo, van 1963 tot 1968
-   h.a.v.o. aan de Pedagogische Academie "Rehoboth" te Utrecht, van 1968 tot 1970
-   opleiding Pedagogische Academie "Rehoboth" te Utrecht, van 1970 tot 1973
-   opleiding aanvullende bevoegdheid v.o. voor aardrijkskunde en geschiedenis
-   cursussen Steenkamp-instituut
 
 
 loopbaan
 
-   onderwijzer Prot.Chr. lagere school te Lelystad, van 1 augustus 1974 tot 1 augustus 1978
-   leraar school voor Interconfessioneel voortgezet onderwijs te Lelystad, vanaf 1 augustus 1976; met buitengewoon verlof vanaf 1 mei 1990
-   lid gemeenteraad van Lelystad, van 7 september 1982 tot 14 maart 2002
-   wethouder (o.a. van volkshuisvesting, milieu, gezondheidszorg, nutsbedrijven en maatschappelijke zorg) van Lelystad, van 1 mei 1990 tot 12 april 2002
-   lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 mei 2002
-  
 
 
 nevenfuncties
 
-   Raad van Toezicht van de Stichting de Contour, Nunspeet, Dienstverlening aan mensen met een Handicap. (onbetaald)
-   Onafhankelijk voorzitter van 'de Schoolraad', het inspraakorgaan (medezeggenschapsraad plus) van de interconfessionele scholengemeenschap 'Arcus', Lelystad. (onbetaald)
-   Bestuurslid van de Stichting Beheer Onderhoudsvrije Tuinen, Lelystad. (onbetaald)
-   Lid van de Raad van Toezicht van Triade, Lelystad. Zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap (onkostenvergoeding per half jaar)
-   Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland, Lelystad (onbetaald)
-   Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Coloriet, Lelystad. Wooncentrum ouderen verpleeghuis. (onkostenvergoeding per kwartaal)
-   Juryvoorzitter Flevolandse Sportverkiezingen 2003 (onbetaald)
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie

Geacht Tweede Kamerlid.

Sinds enige tijd bent u op de hoogte gesteld van het conflict tussen K.H. de Werd en het Openbaar Ministerie. Met name met Jhr. procureur-generaal, Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, en minister mr. J.P.H. Donner van Justitie over het weigeren van het vervolgen van meineed en het onwettig afdekken van de betreffende gerechtelijke bevelen, zoals weergegeven op mijn website. Drie grote artikelen zijn hierover in De Telegraaf al verschenen zonder dat daarover door u Kamervragen zijn gesteld. Nog merkwaardiger is het feit dat u geen aanstoot neemt aan de foto's op het internet, waarbij zowel de minister als de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als echte nazi's en Hitler worden afgebeeld.

Hoewel wel mij bekend is dat in de Tweede Kamer onderzoek wordt gedaan naar de achtergronden, wil ik u attent maken op het onderzoek dat de Nationale Ombudsman heeft gestart. Diens bevindingen over het onwettig handelen van het Open baar Ministerie, van het College van PG's en van de minister van Justitie worden nu geëvalueerd. Om u duidelijk te maken dat het standpunt van de minister niet acceptebel is om K.H. de Werd niet te vervolgen wegens smaad, belediging en of het hanteren van nazistische symbolen in foto's van de hoogste justitiële ambtsdragers, voeg ik behalve het standpunt van de minister ook de afbeeldingen zelf toe. Men slikt die om geheimzinnige redenen als zoete koek, maar die voor iedere andere burger (behalve voor K.H. de Werd) zouden moeten leiden tot onmiddellijke arrestatie en voorgeleiding aan de rechter. Het feit dat dit niet gebeurt moet eenieder te denken geven. Ik nodig u hierbij uit om hierover vragen te stellen aan de minister.

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam Website: http://www.sdnl.nl/de-werd/index.htmlJustitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." (De Telegraaf van 18 oktober 2003)