Balemans, E.R.M. (VVD)
 
 personalia
 
titulatuur, naam; roepnaam
Balemans, E.R.M. (Eric)
 
geboorteplaats en -datum
Sittard, 17 november 1961
 
woonplaats
Utrecht
 
anciŽnniteit
2101 dagen
 
e-mail
Balemans@tweedekamer.nl
 
 
 fractie
 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
 
 
 onderwijs
 
-   VWO Atheneum B, Sintermeerten Heerlen, augustus 1974 - juni 1981
-   WO Biologie (Basisdoctoraal) RU Utrecht, augustus 1981 - augustus 1983
-   WO Rechten (Propedeuse, doctoraal onvoltooid) RU Utrecht, september 1985 - februari 1992
-   Vloeiende beheersing van Engels, Duits, Deens en redelijk goede kennis van Frans, Noors en Zweeds
 
 
 loopbaan
 
-   Vice-voorzitter/voorlichter & Hoofdredacteur Hoofdbestuur AVNM (Algemene Vereniging Nederlandse Militairen, september 1984 - november 1985
-   Algemeen secretaris en landelijk voorzitter hoofdbestuur JOVD, november 1985 - juni 1987
-   Lid Raad van Advies en Aanbeveling en vice-voorzitter Young Europeans for Security (YES), oktober 1985 - april 1990
-   Lid en secretaris VVD-commissie Defensie, maart 1990 - augustus 1998
-   Voorzitter VVD afdeling/ondercentrale Utrecht, mei 1994 - mei 1998
-   Lid redactie "Liberaal Reveil" (Telderstichting), augustus 1995 - heden
-   Vice-voorzitter dagelijk bestuur VVD KC Utrecht, september 2002 - heden
-   Lid Wijkraad Binnenstad gemeente Utrecht (adviesorgaan voor college van B&W), juli 2002 - heden
-   Consultant voor Defensie en Buitenlands beleid "Institute for fioreign policy analysis inc." (IFPA), Cambridge MA / Washington DC, februari 1992 - augustus 1998
-   Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal van 25 augustus 1998 tot 22 mei 2002
-   Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf 3 juni 2003
 
 
 nevenfuncties
 
-   Geen
 
 

personalia
fractie
onderwijs
loopbaan
nevenfuncties
commissies
printversie